Groene Hart Alphen - Inschrijven

Om deel te nemen aan de Groene Hart tocht, vragen wij je onderstaande formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Wij sturen je een copie per email. De inschrijving sluit per zaterdag 16 september 2017 24:00 uur.

Het opgegeven mobiele nummer moet zijn van de telefoon die tijdens de tocht aan boord wordt meegenomen. Dit kan gebruikt worden door de organsatie om met de boot contact op te nemen. De captain maak deel uit van de bemanning, en hoeft dus niet nogmaals ingevoerd te worden. Daarom bij bemanning alleen de andere personen opgeven die meevaren: Naam_2 t/m Naam_5 (afhankelijk natuurlijk van boottype).

Captain
Naam:
Vereniging:
Mobielnummer:
Emailadres:
Categorie:
Veld:
Opmerking:
Bemanning
Naam_2:
Naam_3:
Naam_4:
Naam_5:
Boot
Bootnaam:
Boottype: