1  Inleiding

1.1  Handboek

Dit handboek bevat alle benodigde informatie over de instructie bij de R.V.A. áHet dient als lesmateriaal en informatie voor beginnende roeiers, als leidraad voor de instructeurs en de afroeicommissie en als naslagwerk voor alle leden. Het is bedoeld om uniformiteit en continu´teit te creŰren t.a.v. de roeitechniek, de omgang met materiaal , het gedrag op het water en de regels omtrent veiligheid. Als iedereen de regels en richtlijnen in dit handboek opvolgt en uitdraagt, voorkomen we dat binnen de vereniging verschillende regels en afspraken gehanteerd worden.

 

1.2  Beheer van het Handboek

Alleen de Instructiecommissaris (of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon) is bevoegd om wijzigingen in het Handboek aan te brengen. Uitdrukkelijke voorwaarde is echter dat voorafgaand aan een wijziging met alle leden van de Instructiecommissie en met de materiaalcommissaris is overlegd en overeenstemming is bereikt. (Up-to-date houden van informatie zoals namen, bereikbaarheid, etc. valt hier vanzelfsprekend niet onder.)