9  Observatiepunten

Schema foutenanalyse en correctie

 

Bladen

blad(en) uit het water draaien

ongelijkheid

stilzitten achter

stilzitten voor

slifferen

te laat draaien

vlaggen

te veel backsplash

over het water slaan/water missen

hakken bij de inzet

diepen

zagen

over het water slaan

uitlopen

 

handen

knijpen

kromme polsen

verpakken

duimen niet op kopse kant (sc)

handen niet ver genoeg uit elkaar (sc)

te veel hoogteverschil handen (sc)

duimen niet om handle (br)

handen te ver van elkaar (br)

handen te dicht bij elkaar (br)

draait met buiten­hand (br)

geen doldruk

 

ellebogen

te ver van het lichaam

tegen het lichaam

overstrekt

te laat gestrekt

gebogen bij inzet

te vroeg gebogen

 

schouders

optrekken bij inzet

optrekken bij uitzet

schouderkoppen naar voren (uitzet)

 

hoofd

onrustig

kijkt naar beneden

 

rug

romp over de riem trekken

van het boord vallen (br)

te ver doorvallen

onvoldoende inbuigen

te laat / te vroeg inbuigen

nareiken

inzetten met de rug

rugopzwaai

 

bekken

inzakken

voorover gekanteld

door het bankje trappen

 

knieën

te ver uit elkaar

 

voeten

foutief afstellen voetenbord

contact verliezen met voetenbord

optrekken aan voetenriemen

alleen trappen met de tenen

 

Hoeken inzethouding

ellebogen

heupen

knieën

 

Hoeken uitzethouding

ellebogen

heupen

knieën

 

Algemene observatiepunten

Gelijkheid (Ploegroeien)

Balans

Ritme

Doorlopen van de boot

 

Coördinatie

 

uitzet

eindhaal – uitzet

 

recover

uitzet –  wegzetten

wegzetten – inbuigen

inbuigen – glijden

glijden – inzet

 

inzet

blad plaatsen – trappen

 

haal

inzet – beginhaal

beginhaal – midden gedeelte

middengedeelte – eindhaal

 

 

9.1  BLADEN

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Bladen uit het water draaien

Blad blijft aan het water plakken na de uitzet.

Angst.

Blad wordt al gedraaid als het nog in het water is / voordat is uitgezet

 

Bij angst makkelijker boottype kiezen.

Oefening met  verticaal blad roeien (Uitzet). Soppen.

Ongelijkheid

In- uitzet van de roeiers is ongelijk

 

Verkeerde voetenbordaf-stelling.

Te snel, niet ver genoeg of ongelijkmatig rijden (van een) van de roeiers.

 

Voetenbord goed afstellen.

 

Stuurman geeft juiste moment in- en uitzet aan; focussen op blad(en) van de slag(en).

2e en 3e stop.

 

Stilzitten achter

Bladen blijven na de uitzet te lang op dezelfde plaats hangen

 

Geen doorgaande uitzetbeweging maken (ellebogen niet meteen strekken).

Bladen uit het water draaien.

 

2e en 3e stop.

 

Zie: Bladen uit het water draaien

Stilzitten voor

Bladen blijven even hangen voordat ingezet wordt.

 

Coördinatiefout rijden – inzet. Inzetten gebeurt niet vloeiend tijdens het laatste stukje rijden, er wordt eerst gestopt en gewacht.

Te snel rijden (te vroeg voor zijn waardoor op de andere roeier(s) gewacht moet worden).

Te laat draaien.

 

Oefeningen glijden – inzet

 

 

 

 

Oefeningen glijden

 

 

 

Zie: Te laat draaien (Bladen)

Slifferen

Bladen komen tijdens recover niet vrij van het water

 

Angst.

Uizetbeweging vanuit ellebogen is niet diep genoeg. Te lage afstelling dolhoogte.

Niet genoeg druk bij de eindhaal.

 

Makkelijker boottype kiezen.

Oefeningen met  verticaal blad roeien (uitzet). lagere afstelling dol / rigger

 

Pimenov

Te laat draaien

Blad wordt pas vlak voor de inzet verticaal gedraaid.

 

Slechte balans, bladen worden gebruikt om balans te houden.

 

 

Niet boven de knieëen (enkels) draaien.

Oorzaak balansprobleem zoeken (bijv. ongelijkheid bij de uitzet, uitlopen, drukverlies).

1e 2e 3e stop.

Boven knie bladen laten draaien. Met ongedraaid blad roeien.

 


Vlaggen

Onderrand van het blad gaat van het water af / omhoog voor de inzet.

 

Slifferen.

Nareiken.

Bladen te laat draaien.

 

Stilzitten voor.

 

Zie: Slifferen (Bladen).

Zie: Nareiken (Rug).

Zie: Bladen te laat draaien (Bladen).

Zie: Stilzitten voor (Bladen).

 

Te veel backsplash

Te veel opspattend water achter het blad bij de inzet.

 

Bladen worden te vroeg in gezet, waardoor de boot wordt afgeremd. Coördinatiefout.

3e stop. Langzaam op laten rijden, zodat roeier meer tijd krijgt inzet voor te bereiden.

Vanuit de uitzetstand met een doorgaande beweging het blad zo ver mogelijk plaatsen, zonder daarna druk te zetten. Uitbreiden met geleidelijk meer druk zetten.

 

Over het water slaan / water missen

Blad wordt aan het begin van de inzet in de lucht geplaatst i.p.v. in het water .

Coördinatiefout: roeier trapt voordat bladen in het water zijn; is te gefixeerd op snelle trap.

 

Nareiken.

Vlaggen.

Inzetten met de rug.

 

Oefeningen Glijden – inzet.

Eerst plaatsen zonder druk zetten, vervolgens druk geleidelijk opvoeren (zie: Te veel backsplash).

Zie: Nareiken (Rug) .

Zie: Vlaggen (Bladen).

Zie: Inzetten met de rug.

 

Hakken

Bladen worden met kracht  en abrupt in het water “gehakt”.

 

Er wordt niet vanuit de schouders ingezet.

Niet goed klaar zitten: roeier maakt een soort inhaalslag met teveel verticale kracht.

Roeier denkt dat inzet snel en hard moet zijn.

Te veel spanning in de schouders.

Kogelen.

2e en 3e stop.

Pimenov met toenemende kracht van de benen. Goed contrast laten waarnemen tussen activiteit van de benen en passiviteit bovenlichaam. Eerst plaatsen zonder druk zetten, vervolgens druk geleidelijk opvoeren (zie: Te veel backsplash).

 

Diepen

Behalve blad verdwijnt ook een gedeelte van de steel in het water.

 

Te kleine bladhoek.

Blad is onvoldoende verticaal gedraaid.

Kromme polsen. Verkrampte handlevoering.

Inzetten met de rug.

Gespannen schouders.

Hakken.

Bladhoek goed afstellen.

Met ongedraaid blad roeien.

Handlevoering

 

Zie: Inzetten met de rug.

Zie: optrekken schouders.

Zie: Hakken (Bladen).

 

Zagen

Blad gaat tijdens de haal op en neer, i.p.v. een rechte lijn te volgen.

 

Coördinatiefout. Drukovername been –rug – armen is niet goed. Roeier hangt niet meteen na de inzet aan de riemen.

Door het bankje trappen.

 

Diepen.

2e en 3e stop. ¾ bank. Pimenov-oefening. Halve strijkhaal. Hangen oefenen in bak/ergometer.

 

Zie: Door het bankje trappen (Bekken).

Zie: Diepen (Bladen).

 

Uitlopen

Bovenrand van het blad komt te vroeg boven water tegen het einde van  de haal.

Boot te hoog afgesteld.

Boot past niet bij gewicht van de roeier.

Te grote bladhoek.

Voetenbord staat te dichtbij, waardoor de handen voorbij het lichaam komen.

Roeier haalt naar de liezen aan.

 

 

 

 

 

Diepen.

Rugopzwaai.

Door het bankje trappen.

Boot lager afstellen.

Boot uit andere gewichtsklasse kiezen.

Bladhoek goed afstellen.

Voetenbord goed afstellen.

 

 

Spoelhalen. Bladen naar de roeier toe laten drijven om juiste aanhaalhoogte te voelen.

Tegenovergestelde fout laten maken (maar niet te lang!): te hoog aanhalen.

Zie: Diepen (Bladen).

Zie: Rugopzwaai(Rug).

Zie: Door het bankje trappen (Bekken).

 

 

 

9.2  Handen

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Kromme polsen

Rug van de hand en onderarmen liggen niet op een lijn (“kraaiepootjes”)

Let op: Blessuregevaar!

Krampachtigheid; teveel kracht willen zetten.

 

Bij elke keer “slag klaar?” (=bladen in haalstand) stand van de polsen laten controleren. Vingers als haken om de handle.

Met ongedraaid blad roeien.

 

Verpakken

Verpakken van de riemen tijdens de recover bij terugdraaien bladen.

Let op: Blessuregevaar!

Te strakke dol.

 

 

Stijfheid in polsgewricht.

 

 

Draaibeweging niet onder controle.

 

 

 

Dol wijder zetten door aan contramoertje op de overslag te draaien.

Kantelen van polsen oefenen.

Met ongedraaid blad roeien. Draaibeweging oefenen.

 

Duimen niet om kopse kant (scullen)

Duimen zitten om de riem, waardoor de hand te ver naar de dol kan schuiven.

Verpakken.

 

Juiste handlevoering laten zien, oefenen en blijven controleren.

Zie: Verpakken.

Handen niet ver genoeg uit elkaar bij de inzet (scullen)

Voetenbord staat te dichtbij.

Niet ver genoeg opgereden of ingebogen.

 

Voetenbord afstellen.

Inzethouding oefenen. Stopoefeningen t.b.v. inbuigen en/of oprijden.

 

Handen te ver uit elkaar (scullen)

Hoogteverschil tussen bak- en stuurboordhandle is te groot.

 

 

Verkeerde afstelling hoogte riggers t.o.v. elkaar.

Roeier voelt hoogteverschil tussen links en rechts niet aan. Te krampachtig vasthouden van de riemen.

 

Afstelling corrigeren.

 

Spoelhalen. Riemen naar de roeier toe laten drijven om hoogteverschil te voelen.

 

 

Duimen niet om handle (oarsen)

Duimen liggen bovenop de riem.

 

Geen goed beeld van de oarsgrip.

Goede oarsgrip aanleren.

 

 

Handen te dicht bij elkaar (oarsen)

Roeier beseft niet dat de buitenhand de grootste hefboomwerking heeft.

Handen 2,5 handbreedtes uit elkaar laten zetten. 

 

Handen te ver uit elkaar (oarsen)

Buitenhand is te dicht bij de dol geplaatst.

 

Handen 2,5 handbreedtes uit elkaar laten zetten. 

 

Riem wordt uit de dol getrokken

Kraag verliest contact met dol tijdens de haal.

De riem wordt niet goed genoeg tegen de dol aan geduwd.

Duimen liggen niet om kopse kant van de riem (scullen).

Te veel halen met de binnenhand.

 

 

Te ver doorvallen.

Halen met focus op doldruk.

 

 

Handlevoering oefenen.

 

Halen met alleen de buitenhand. Binnenhand zover mogelijk naar de dol schuiven.

Zie: Te ver doorvallen (Rug).

 

 

 

9.3  Ellebogen

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Tegen het lichaam

Ellebogen worden bij de uitzet tegen het lichaam aangedrukt, waardoor de uitzet belemmerd wordt.

 

Te weinig ruimte bij de uitzet door voetenbord dat te ver weg staat.

Schouders optrekken bij de uitzet.

Oefeningen uitzetbeweging.

 

 

Zie: Optrekken schouders uitzet (Schouders).

Overstrekt

Ellebogen worden “op slot” gezet c.q. overstrekt bij de inzet.

Let op: Blessuregevaar!

Te soepel ellebooggewricht.

 

Even met gebogen armen laten inzetten (niet te lang, wegens risico aanleren op de armen inzetten!).

 

Te laat gestrekt

 

Slechte eindhaal.

Bladen in het water draaien.

 

Oefeningen met ongedraaid blad.

1e, 2e en 3e stop.

Uitzethouding oefenen.  Soppen.

 

Gebogen

 

Verkrampte armspieren.

 

3e stop.

Kogelen. Pimenov-oefening.

 

Te vroeg gebogen

Armen worden bijgehaald lang voordat de benen gestrekt zijn.

Geen goede coördinatie: onvoldoende beentrap na de inzet.

Beentrap wordt niet  door-gezet.

Te veel spanning in de armen.

 

Na de inzet focus op knieën strekken.

Pimenov-oefening.

 

 

Nadruk op volgorde been-rug-armen.

 

 

 

9.4  Schouders

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Optrekken schouders bij de uitzet

 

Roeier is niet sterk genoeg in schouders en armen; de fixatie van schouders gebeurt door ze op te trekken.

 

Onderrug goed fixeren waardoor bovenste deel van romp vanzelf gestrekt blijft. Zo oefenen in schouders fixeren.

Tubben met alleen gebruik van armen.

Uitzethouding oefenen. Schouders ontspan­nen laag houden. Soppen. 1e Stop oefeningen en controleren of schouders laag zitten.

 

Schouderkoppen wijzen naar voren bij de uitzet

Inzakken bij de uitzet, bekken naar achteren kantelen.

 

Rug- en buikspieren goed aangespannen houden (corset) bij de uitzet. Stevig op de zitknobbels laten zitten.

 

 

9.5  Hoofd

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Kijkt naar beneden

Kin wijst richting borst.

 

Blik niet op horizon gericht.

Inzakken (bekken kantelen) bij de uitzet.

 

Naar horizon laten kijken.

Zie bekken kantelen bij uitzet.

 

 

9.6  Rug

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Van het boord vallen (oarsen)

Voetenbord staat te ver weg.

Dolhoogte is te laag.

Te veel met de binnenhand halen.

Voetenbord goed afstellen.

 

Dol/rigger hoger afstellen.

Oefening: roeien met alleen de buitenhand, of de binnenhand zover mogelijk naar de dol schuiven.

 

Te ver doorvallen

 

Roeier denkt dat hij zo een langere haal kan maken. Het inbuigen gebeurt hierdoor trager. Leidt tot overbodig energieverlies.

Drukverlies tijdens begin- of middenhaal.

 

Voetenbord staat te dichtbij.

 

In de bak achter de roeier gaan staan. Als goede uitzethouding de hand tegen de rug van de roeier houden.

Rug- en buikspieren aan blijven spannen (corset).

Pimenov.

Met losse voeten roeien.

Voetenbord beter afstellen.

Onvoldoende inbuigen

Rug wordt voor het beginnen met oprijden te weinig ingebogen.

Voetenbord staat te steil of te hoog.

 

Juiste inzethouding aanleren. 2e en 3e Stop.

 

Voetenbord beter afstellen.

Te ver inbuigen

 

Roeier wil te lang zijn bij de inzet.

Te snel rijden, afremmen voor de inzet.

Knieën te ver uit elkaar bij het scullen.

 

Juiste inzethouding  aan-leren. Stop-oefeningen.

Oefeningen glijden en glijden-inzet.

Roeien met vaste, ¼ , ½, en ¾ bank.

Te laat of te vroeg inbuigen

 

Verkeerde volgorde wegzetten, inbuigen en rij­den.

 

Juiste inzethouding aanleren.

Stop oefeningen

 

Nareiken 

Vlak voor de inzet beweegt de romp nog naar voren.

Te hoge / te steile afstelling voetenbord.

Knieën te ver uit elkaar (scullen).

Te snel / te vroeg rijden.

Stilzitten bij de inzet.

Te traag / te laat wegzetten.

Te laat / onvoldoende inbuigen tijdens de recover.

Te lange haal willen maken.

Door te hard rijden van andere roeiers in de boot.

 

Voetenbord lager / schuiner zetten.

Knieën bij elkaar houden.

 

Oefeningen Glijden.

Zie: stilzitten voor (Bladen).

2e stop.

3e stop.

 

 

½ en ¾ bank.

Oefeningen Glijden.

 

Inzetten met de rug (rugopzwaai)

De rug komt meteen na de inzet omhoog.

 

Nareiken.

Inzet gebeurt niet met de armen vanuit het schouderge­wricht.

Roeier zit te ver ingebogen.

Verkeerd beeld van de roeibeweging dat beginnende roeiers vaak hebben: focus op bovenlichaam

Te zware afstelling.

 

Zie: Nareiken(Rug) .

Kogelen.

 

 

Inzethouding  3e stop-oefening

 

Pimenov-oefening.

 

 

 

Lichtere afstelling riemen.

 

 

 

9.7  Bekken

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Voorover gekanteld bij de inzet

Rug is hol bij de inzet.

 

Roeier zit te veel op zijn dijen. Rug- en buikspieren zijn niet goed aan gespannen.

 

Inzethouding.

2e en 3e stop.

Spiercorset laten vormen door aanspannen rug- en buikspieren.

Door bet bankje trappen

Benen worden uitgetrapt zonder dat rug- en buikspieren goed zijn aangespannen.

 

Let op: (Rug)blessuregevaar.

Te zware afstelling riemen.

Zwakke rug- en buikspieren.

 

 

 

 

Nareiken.

Te ver inbuigen.

 

Afstelling aanpassen.

Buikspieren goed aan laten spannen. Inzethouding oefenen en op spiercorset letten. Buikspieroefeningen.

Pimenov-oefening.

Zie: Nareiken (Rug).

Zie: Te ver inbuigen (Rug)

 

 

9.8  Knieën

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Te ver uit elkaar elkaar (scullen)

 

Romp zit bij de inzet tussen de knieën, roeier probeert zo lengte te pakken.

 

Inzethouding oefenen. Oprijden met knieën tegen elkaar. Uitleggen dat dit geen sterke houding is, dat de krachtoverbrenging zo niet optimaal is.

 

Niet in een doorgaande beweging strekken

 

Coördinatiefout (krachtovername tussen armen, benen en rug). Roeier bouwt onregelmatig druk op of verliest druk tijdens de haal.

 

Pimenov-oefening

Zie oefeningen Haal

Uittrap op een been

Het ene been is eerder gestrekt dan het andere.

 

Niet even hard trappen met beide benen.

 

Verschil in beenlengte.

 

Met beide voeten evenveel druk tegen het voetenbord houden tijdens de hele haal.

Blokje onder voet met kortere been.

 

 

 

9.9  Voeten

 

Fout / Observatie

Mogelijke oorzaken

Correctie

Optrekken aan voetenbord.

 

De roeier laat zich niet naar voren glijden, maar trekt zich naar voren aan het voeten-bord.

 

Met losse voetenriempjes of met voeten op de schoenen oprijden.

 

Alleen trappen met de tenen

 

Voetenbord staat te laag of te verticaal.

Roeier trapt niet met de bal van de voet.

 

 

Te korte achillespezen. Kan leiden tot kramp in de kuit-spieren.

 

Voetenbord hoger en/of steiler zetten.

Op de bal van de voet staan bij de inzet en voeten tijdens de hele haal contact laten houden met het voetenbord.

Rekoefeningen voor achillespezen. Eventueel blokjes onder de hielen.