14  Het materiaal

14.1  Boottypen

De vloot van de RVA bestaat voornamelijk uit de volgende boottypen.

       Wherries                    Brede open (overnaadse) boten van hout of kunststof.

       C-boten            Bredere open boten van hout of kunststof.

       gladde boten    Smalle boten met gesloten taft van kunststof (oudere van hout)

 

De RvA-vloot heeft verder nog een overnaadse skif (Delphinium) en een zeilwherry (Windekind).

 

14.1.1  Het aantal roeiplaatsen

Wherries worden meestal als volgt aangeduid:

Een single wherry            wherry met 1 roeiplaats

Een dubbel wherry           wherry met 2 roeiplaatsen

Een vier persoons wherry wherry met 4 roeiplaatsen

 

C-Boten en gladde boten worden ten eerste aangeduid naar het aantal roeiplaatsen. Bij C-boten staat er een C voor het getal, bij gladde boten niets:

Een C1x       heeft 1 roeiplaats            een 1x (skiff)         heeft 1 roeiplaats

Een C2                  heeft 2 roeiplaatsen                  een 2 (twee) heeft 2 roeiplaatsen

Een C3x       heeft 3 roeiplaatsen                  een 4 (vier)   heeft 4 roeiplaatsen

Een C4                  heeft 4 roeiplaatsen                  een 8 (acht)  heeft 8 roeiplaatsen

 

Roeiplaatsen worden oplopend genummerd, beginnend bij de boeg (1) en eindigend bij de slag (2, 3, 4 of 8). De boeg- en de slagplaats worden ook gewoon boeg en slag genoemd.

 

14.1.2  Scullboten en oarsboten

Wherries zijn altijd scullgeriggerd.

De benaming van C-boten en gladde boten gebeurt ten tweede op basis van de riggering:

Scullboot     Iedere roeiplaats heeft aan bakboord en stuurboord een rigger.

                   Iedere roeier roeit met twee riemen (scullen).

                  

                   In de aanduiding staat een x-teken:

                  

                   C1x  C2x  C3x  C4x  1x  2x  4x  8x

         

 

Oarsboot     Iedere roeiplaats heeft of aan bakboord of aan stuurboord een rigger.

                   Iedere roeier roeit met één riem (oarsen of boordroeien).

                   Oarsboten hebben altijd een even aantal riggers/roeiplaatsen.

                  

                   In de aanduiding staat géén x-teken.

 

                   C2  C4  2  4  8                

 

Sommige boten zijn zodanig gebouwd dat ze zowel scull- als oarsgeriggerd kunnen worden. Deze boten worden “convertible” genoemd.

 

14.1.3  Boten met en zonder stuurplaats

Ten derde is de benaming van C-boten en gladde boten afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een stuurplaats.

       Als er een stuurplaats is staat er een +teken achter het boottype.

       Als er geen stuurplaats is staat er meestal een –teken.

       C één (C1x), dubbel twee (2x) en skiff (1x) zijn per definitie ongestuurd en hebben daarom geen—teken.

 

Wherries     zijn altijd gestuurd.  ++ in de aanduiding betekent: 2-persoons stuurplaats

 

C-boten

 

Met stuurplaats

 

C2+    boord C2

C2x+  gestuurde C twee

C4+    boord C4

C4x+  C vier

 

Zonder stuurplaats

 

C1x    C één

C2x    C twee

C3x-   C drie

 

Gladde boten

 

 

Met stuurplaats

 

2+      twee met

4+      vier met

4x+    dubbel vier

8+      acht

8x+    dubbel acht

 

Zonder stuurplaats

 

1x      skiff

2-       twee zonder*

2x      dubbel twee

4x-     quadrupple*

4-       vier zonder*

 

*Een twee zonder, een quadrupple en een vier zonder hebben geen stuurplaats maar wel een roer. Het roerblad zit onder de boot en is verbonden met een voetenbord. De roeier  (meestal de slag) bedient het roer door zijn voet naar links of rechts te bewegen.

 

14.2  Bootonderdelen

14.2.1  Algemene benamingen

Stuurboord            Vanuit de stuurplaats gezien het rechter boord van de boot

Bakboord             Vanuit de stuurplaats gezien het linker boord van de boot

Boeg                     Voorkant van de boot

Punt                      Uiterste punt van de boeg

Boegbal                Kunststof beschermingsbal om uiterste punt van de boeg

Achtersteven                   Achterkant van de boot

 

14.2.2  Wherry (overnaads)

Kijk voor de volgende onder-delen bij de afbeeldingen van de C-boot:

(Hoofd)spant

Bint

(Dol)boord

Lijfhout

Kiel(strip)

Diagonaallat

Pilaar

 

 

 

14.2.3  C-boot

Binnenwerk van een C-boot

 

Spant

Bint

Hoofdspant

Boord

Voetenbord

Lijfhout

Binnenkiel

Bankje

Sliding

Opstapplankje

Diagonaallat

Pilaar

Voetenbordstrip

Huid

 

 

 

 

Dwarsdoorsnede van een C-boot

 

Typisch kenmerk van een C-boot is de zichbare buitenkiel, soms voorzien van een kielstrip (beslag). De buitenkiel zorgt ervoor dat de boot recht uit vaart (de koersvastheid).

Losse toebehoren bij wherries en C-boten voor toertochten en wedstrijden:

       Landvast

       Pikhaak

       Peddel

       Hoosblik

       Opbergton

 

 

14.2.4  Gladde boot

 

Bovenaanzicht van een kunststof gladde boot (hier: een quadrupple)

 

Boegbal

Voortaft

Dop van de luchtkast

Waterkering

Opstapgedeelte / slidingdeck

Slidings

Bankje

Voetenbord

Riggers

Achtertaft

 

Zij-aanzicht gladde boot

Typische kenmerken van gladde boten

Taft             Kunststof bovendek, voor en achter.

Waterkering V-vormige schuin opstaande rand op de voortaft.

Vin              Vinvormig dun plaatje loodrecht onder op de huid van de boot; zorgt voor koersvastheid (heeft dus dezelfde functie als de buitenkiel bij wherries en                   C-boten).

Roer            Het roer is permanent aan de boot bevestigd, het roerblad zit onder de boot.

 

 

14.2.5  Roer van een C-boot en wherry

 

 

Roerjuk

Stuurtouw

Roerpen

Roerblad

 

 

14.3  Riggers

 

 

1  Trekstang

2  Drukstang of topstang

3  Tilstang

 

 

 

 

Vleugelrigger (zonder drukstang)

 

14.4  Dol

 

 

 

4  Dol

5  Overslag of dolklep

6  Dolpen

7  Klikring of snapper

 

 

14.5  Voetenbord

 

Onderdelen voetenbord met Flexfeet

Heelflex, houder.<white#fffffflexheel>

 

Heelflexhouder

Heelflex, voet, dichte hak.<white#fffffflexheel>

 

Heelflexvoet

 

Hielsteun zwart breed

 

Hielsteun

Voetriem nylon, per stuk.<white#fffffflexheel>

 

Voetriem

 

 

14.6  Riemen

 

 

       Macon bladen worden vooral gebruikt voor wherries.

       Big blades worden steeds meer gebruikt voor C-boten.

       Gladde boten hebben tegenwoordig altijd big blades o.i.d.

       Big blades worden ook wel hakbladen genoemd.

 

 

Verschillende bladtypen

 

 

14.7  Afstelmogelijkheden

 

De hoogte van de dol wordt gemeten vanaf het diepste punt van het bankje als dat helemaal tot de voorstops is opgereden.

 

Snappers Douglas<white#ffffffspeedclips>

M.b.v.  klikringen of snappers kan de

dolhoogte eenvoudig

versteld worden (zie: dol).

 

 

De hoek (helling) van het voetenbord t.o.v. de kielbalk.

De hoogte van het voetenbord: afstand van onderkant hiel tot diepste punt bankje.

 

Span van een oarsboot: afstand vanaf het midden van de boot tot het hart van de dolpen.

Span van een schullboot: afstand tussen hart van de stuurboord dolpen en hart van de bakboord dolpen.

 

 

Door het werkmaat: afstand tussen platte kant dol tot het voorste punt van de sliding.

 

14.8  (Afstel)gereedschap

Dolhoekmeter EUROW<br>de meest nauwkeurige!

Hoogtemeter

Dopsleutel 10 mm.

Steeksleutel 10/13

Dolhoekmeter

Hoogtemeter

Riggersleutel

Steeksleutel 10/13

 

 

14.9  Afstelling van de riem

Totale lengte van de riem en de lengte van binnen- en buitenboom worden gemeten langs het hart van de riem.

 

 

 

Om de buitenboom te verkorten (= lichter afstellen van de riem) wordt een clam om de buitenboom tegen de kraag aangeschoven. Dit wordt bijv. gedaan bij harde tegenwind.

 

14.10  Overig materiaal

 

Singelschraag

Schraag

 

14.11  Omgang met materiaal

Een van de belangrijkste redenen om voorzichtig met het materiaal om te gaan is de prijs. Boten, riemen, riggers en andere onderdelen zijn duur. Om een indruk te geven volgt hier een overzichtje (prijsniveau 2010):

Wherry

€  8.000

C4

€ 12.000

C2

€  6.400 (gestuurd € 8.500)

C1

€  4.300

2x      (wedstrijdboot)

€  3.600  (€ 11.000)

4x / 4+         (wedstrijdboot)

€  6.000  (€ 17.000)

8+      (wedstrijdboot)

€ 10.000 (€ 27.000)

Skiff  (wedstrijdskiff)

€  2.500  (€ 7.500)

Riem

Oarsriem € 400 / sculls per paar € 500

Rigger

€ 250

Bankje

€ 100

Voetenbord

€ 100

 

14.11.1  Gebruik van de rollerbaan

       Alleen boten met een kielbeslag mogen over de rollerbaan het water in!

 

14.11.2  Boten aan het vlot

       Eerst de riem aan de walkant plaatsen, dan de riem aan de waterkant. Dan blijft de boot rechtop liggen en ligt hij vaster aan het vlot.

       De boot nooit onbeheerd aan het vlot laten liggen, i.v.m. golven en wind.

       Let op golven van voorbij varende schepen, houd de boot vrij van de vlotrand.

       Snel van het vlot vertrekken bij drukte.

       Bij drukte voetenbord stellen op het water.

       Na het aanleggen de boot meteen uit het water halen om ruimte te maken voor anderen, zeker bij drukte en als het koud is of regent. Denk aan anderen.

 

14.11.3  Schoonmaken

       De buitenkant met de slang schoonspuiten.

       Nooit de slang over de (huid van) de boot hangen.

       De buitenkant goed afdrogen met een schone doek

       De binnenkant met een vochtige doek schoonmaken.

       Slidings schoonmaken; als ze afgeven een aparte doek gebruiken.

       Luiken en doppen van luchtkasten openmaken.

       Bankjes vastmaken.

       Overslagen dichtdraaien.

       Landvasten zodanig vastmaken dat ze niet buiten boord hangen of over de grond slepen.

       Doek op de grond gevallenSchoonspoelen i.vm.  zand e.d..

       Doeken na gebruik schoon aan het wasrek hangen.

 

14.11.4  Riemen

       Met het blad in het zicht, dus naar voren dragen.

       Maximaal 1 riem per hand dragen.

       Kunststofriemen met de bolle kant op het vlot leggen. De tip, het meest kwetsbare deel, kan zo niet beschadigen.

       Na gebruik schoon in het riemenrek op hun eigen plaats hangen.

 

14.11.5  Bankje

       Een los bankje altijd altijd met de wieltjes omhoog op een veilige plaats neerleggen.

 

 

14.11.6  Tijdens naar binnen en naar buiten dragen van de boot

       Voorkom dat de rigger(s)de muur, loodsdeur, andere riggers, boten en andere obstakels raken

 

14.11.7  Inbrengen van de boot

       Dollen mogen bij het omdraaien van de boot de grond niet raken

       Boten worden altijd met de punt eerst naar binnen gedragen.

       De boot zodanig kantelen dat de huid (van onderliggende boot) niet geraakt wordt.

       Zorg dat de boot niet op de riggers ligt.

       Streepjes op de boorden geven aan op welke punten het boord op de liggers steunt.

       Tennisballen aan de dollen van beide boorden bevestigen, zodat de huid van onderliggende boten niet door de dolpen beschadigd kan worden.

       Schuifliggers helemaal naar binnen schuiven.

       Boten op karren zo ver mogelijk naar binnen rollen, zodat het gangpad vrij blijft.

       Dollen altijd naar binnen draaien.

       Roeren en rugleuningen in de boot leggen of op de daarvoor bestemde plaats hangen.

Let bij het in en uit de stelling tillen goed op huid en dollen!

 

 

14.11.8  Opruimen en loodsdeuren op slot doen als je als laatste (ploeg) geroeid hebt.

       Schragen naar binnen brengen en goed aan de kant zetten.

       Singelschragen op de daarvoor bestemde rekken hangen.

       Waterslang oprollen.

       Droogrek binnen zetten.

       Skiffkarren (indien aanwezig) naar binnen rijden.

 

14.11.9  In geval van schade

       Onmiddellijk melding maken van de schade via het electronisch schadeboek.

       Bij ernstige schade onmiddellijk de materiaalcommissaris of, indien onbereikbaar, een lid van het dagelijks bestuur op de hoogte brengen.

 

14.12  Instructie digitaal botenafschrijfsysteem

8.       Log in op website RVA met je gebruikersnaam en wachtwoord

9.       Klik in rode balk links op “materieel”

10.   Klik op “afschrijfboek”

11.   Kies uit in de horizontale balk het “type boot” dat je wilt afschrijven

12.   Kies de “dag” waarop je de boot wilt afschrijven (midden op de horizontale balk)

13.   Met de knoppen aan weerszijden van de “dag” kan versprongen worden naar dagen of weken vooruit of achteruit

14.   Ga in de horizontale balk van de gekozen boot staan en klik met de linkermuis op de “tijd” waarop je de boot wilt afschrijven

15.   Het systeem schrijft automatisch een uur af; wil je langer roeien, dan klik je met de linkermuis op de tijd waarop je wilt starten, en – terwijl je de muis ingedrukt houdt – sleep je net zo ver naar rechts tot je de gewenste eindtijd hebt bereikt.

16.   Heb je het niet goed gedaan, dan kun je “annuleren” kiezen; klopt het wel kies “oke”

17.   Klaar.

Op de roei: na gebruik uitloggen!

 

In december 2009 is versie 2 van het afschrijfsysteem in bedrijf. Hierin zijn de ervaringen van de eerste 7 maanden gebruik verwerkt. Hieronder staan de verschillen.

18.   Je kunt reserveringen tot 8 (i.p.v. 14) dagen vooruit maken.

19.   Je kunt één boot tegelijkertijd reserveren. Vanaf 15 minuten voor aanvang kun je echter wel meer boten afschrijven.

20.   Het bestuur kan de bevoegdheid toekennen aan gebruikers om meer boten te reserveren, bijv. voor toertochten en instructie.

21.   Van een nieuwe of bestaande reservering kunnen de start en/of eindtijd eenvoudig worden aangepast door klikken op de pijl-knoppen.

22.   Een reservering kun je aanpassen, bevestigen of annuleren nadat je bent ingelogd, maar ook als je niet bent ingelogd. Dan zal alleen bij elke handeling je naam en wachtwoord gevraagd worden. Het eerste is vooral handig vanaf je eigen computer thuis. Het tweede voor op de club. Dan kun je ook niet vergeten weer uit  te loggen.

23.   Annuleren, bevestigen, aanpassen en overnemen van een reservering is mogelijk - waar van toepassing - door deze aan te klikken.

24.   Bevestigen is mogelijk vanaf 30 minuten voor aanvang. Bevestigde reserveringen worden met een zwarte balk aangegeven (i.p.v. een groene of blauwe)

25.   Een bevestigde reservering is niet meer te wijzigen, te annuleren, aan te passen of over te nemen

26.   Vanaf de aanvangstijd tot aan de eindtijd is een niet bevestigde reservering over te nemen.  Doe dit alleen als de roeier niet is komen opdagen, en de boot nog in de stelling ligt. Op die manier is de boot dan toch onder je eigen naam bruikbaar. Voorkeur blijft wel dat zodra je weet dat je geen gebruik kunt maken van een gereserveerde boot, je de reservering annuleert.