Brielsche Watergeuzentocht

29 juli 2017, 27 km

Eind juli valt buiten het doorsnee toertochten seizoen, zo in de vakantieperiode. Toch hebben we gelijk ja gezegd toen deze tocht zich aanbod. Want niet iedereen is gelijktijdig weg.

We nemen eigen boten mee en er zijn dan ook maar beperkt plaatsen.

We gaan naar doorgaans rustig open vaarwater, wel recreatie- maar geen beroepsvaart.

We varen vanuit de Roeivereniging Voorne Putten over de Brielse Maas naar de Bernisse. Niet lang geleden was dit nog een kreek en oorspronkelijk vormde de Bernisse de scheiding tussen Voorne en Putten. De Bernisse is nu weer goed bevaarbaar gemaakt en is – een zegen – alleen voor motorvrij vaarverkeer. Bij Zuidland keren we en gaan terug en over de Brielse Maas richting Brielse Meer. We varen om de Middenplaat en doen de vestingstad Brielle aan dat ruim 445 jaar geleden geschiedenis schreef toen het door de watergeuzen bevrijd werd. Als het meezit is er tijd om hier tegenover het standbeeld van JPzn Coppelstock een terrasje te pikken.

De kosten vanuit Alphen, incl bootvervoer v.v. bedragen € 20,00, incl. koffie, consumptie en na afloop de maaltijd bij de gastvrije roeiers van Voorne Putten.

Wil je de 70 km van Alphen naar Zwartewaal v.v. rijden, zet dit bij opmerkingen. Brandstofkosten worden per auto gedeeld.

Verzoeke de € 20 kosten voor 1 juli op het bankrek.nr van onze RVA penningmeester NL36 RABO 0391 6032 48 te betalen met de notitie ‘Watergeus + je naam’.

Er zijn 12 plaatsen beschikbaar. no 13 komt op de reservelijst.

Intekenen kan t/m 30 juni.