Vertrouwenscontactpersonen bij Roeivereniging Alphen

Onze vereniging wil een sociaal veilige sportomgeving zijn voor alle leden. Onze vertrouwenscontactpersonen spelen daarbij een belangrijke rol.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Annelies Hooftman

Annelies Hooftman
M: 06 48134090
E:  annelieshf@live.nl


Louis Duijser
M: 06 10695933
E: lduijser@xs4all.nl

Beiden roeien al jaren bij onze vereniging. Annelies werkt als docent en studentendecaan op de Hogeschool Leiden. Ze heeft drie dochters. Louis werkt bij een Duits bedrijf als opleidingscoordinator en redacteur. Hij heeft twee dochters.

Positie, taken en werkwijze

De vertrouwenscontactpersonen staan los van het bestuur. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als je iets wilt melden over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie.  

Hun taken zijn: 
  • je vertrouwelijk aanhoren en te woord staan;
  • je adviseren over mogelijk te nemen stappen;
  • je eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de roeibond of naar andere deskundigen;
  • de melding rapporteren aan het bestuur (indien gewenst anoniem);
  • het bestuur adviseren over eventuele preventieactiviteiten. 

De vertrouwenscontactpersonen gaan vertrouwelijk met de verkregen informatie om. Zij moeten het bestuur wel inlichten dat er ‘iets’ speelt.  

Heb je vragen over dit onderwerp, stel ze gerust. Je kunt altijd contact opnemen met Annelies of met Louis.

Meer informatie vind je onder de volgende links: