Wedstrijdroeien

Roeien is al zo leuk, wedstrijdroeien is voor veel roeiers nog veel leuker.

Roeien is lekker buiten zijn. Wedstrijdroeien is nog veel meer lekker buiten zijn.

Roeien is een mooie roeihaal maken, bij wedstrijdroeien streef jenaar een nog mooiere roeihaal; een snelle inpik, een direkte stevige trap met een krachtige rugzwaai die doorloopt in een forse eindhaal met schone uitpik waarna een snel wegzetten met een rustig oprijden.En dat alles bij iedere haal en dat blijft ook zo bij iedere haal.

Bij wedstrijdroeien streef je alleen of met elkaar naar een steeds meer gelijke roeihaal,in een steeds hoger tempo,met geleidelijk meer voortstuwende kracht en streef je naar toename van konditie en van mentale kracht.

Bij wedstrijdroeien wil je scoren op het juiste moment, ga je uit je dak en tot het gaatje, wil je boven jezelf uitstijgen, om je eigen grens telkens een beetje te verleggen, om de kick, de adrenaline, de endomorfine.

Wedstrijdroeien is geweldig! Gewoon beginnen dus!

Voor wie is wedstrijdroeien geschikt?

In principe voor iedereen, van jong tot oud. Voorwaarde is dat jeeen goede gezondheid hebt. Het is verstandig (en vanuit de KNRB zelfsverplicht) om een sportkeuring te laten doen bij een SMA (sportmedischadviescentrum, voor info: www.sgarijnland.nl).

Wat moet je ervoor doen?

Dat is afhankelijk van wat je wilt bereiken. Voor de jongste jeugdis plezier in roeien het meest belangrijke. Daar staat speelsheidvoorop.
Wie zo af en toe een keer een wedstrijd wil roeien heeft eengoede basisconditie nodig. Die krijg je door drie keer per week teroeien of te ergometeren. Wie prestaties wil leveren zal meer dan driekeer per week moeten trainen en daarbij een vooropgezettrainingsprogramma volgen.
Een goede techniek is belangrijk. Maarzeker zo belangrijk is een goede conditie. Een coach kan ervoor zorgendat beide goed aan bod komen.

Aan welke wedstrijden kun je meedoen?

Voor elke leeftijdscatergorie zijn er wedstrijden. De kortsteafstand is 250 meter, de langste 200 kilometer. Er zijn wedstrijdenvoor C-boten en gladde boten, voor grote nummers (achten en (C-)vieren)en kleine nummers (skiffs en (C-)tweeen, voor scullers en voor oarsers.
Voorde junioren tot en met 15 jaar zijn er speciale jeugdwedstrijden.Daarnaast zijn er bepaalde nationale wedstrijden waaraan junioren toten met 18 jaar mee kunnen doen. Vanaf september 2005 kunnen juniorenmeedoen aan de regiocompetitie (in de plaats gekomen voor hetregioroeien).
Voor de senioren (vanaf het jaar waarin je 19 wordt)en de veteranen (vanaf het jaar waarin je 27 wordt) zijn er het helejaar door wedstrijden, waaronder ook ergometerwedstrijden. In hetjanuarinummer van het maandblad Roeien van de KNRB,te vinden in de societeit van de RVA, staan alle wedstrijden vermeld.De wedstrijdkalender is ook te vinden op de website van de KNRB. Voor meer informatie kun je terecht bij de wedstrijdcommissaris van de RVA.