Nieuws
Hoe blijft de jeugd fit in coronatijd?
Geplaatst door 'yvonne.boere' op 23-jan-2021 18:37:31
Nou, door gewoon naar de bootcamp te komen die zaterdag 23 januari georganiseerd werd door Julia, Nina en Pieter. Genietend van een lekker zonnetje, maar wel met een temperatuur van 4 graden, werden eerst goed de spieren opgewarmd, daarna werden deze spieren ingezet voor burpies, jumping jacks, squats, lunges en nog veel meer. Eindigend met een wall sit met z’n allen tegen de muur (zie foto), die gewonnen werd door Veerle. Wat een beenspieren heeft die meid 😊. Na een korte break met limo en koekjes werd er nog een partij levend stratego gespeeld. 
"Het is niet koud, dat is maar verbeelding."
Geplaatst door 'gabkleijwegt' op 18-jan-2021 13:16:47
Deze woorden legde Godfried Bomans in de mond van een burgemeester uit Alaska die het toerisme naar zijn stadje wilde bevorderen. Zij zouden ook het motto kunnen zijn van onze jeugdleden die zaterdag 16 januari bij een temperatuur rond het vriespunt in de buitenlucht aan een ergometerwedstrijd deelnamen. Alle roeiers deden hun uiterste best hun tijd van de vorige keer te verbeteren.
Bij de onderlinge wedstrijd wonnen Hansje, Marjolein (die haar eerste wedstrijd roeide!), Thimo, Lars, Sander, Sam (grootste verbetering van zijn tijd!), Floris, Floor en Jorinde een medaille. De wedstrijd was de tweede in een serie van drie in de landelijke indoorcompetitie. Hierin behaalden vooral Floor (tweede plaats in het tussenklassement),Ties (vijfde) en Sander (zesde) een uitstekende klassering. Zaterdag 30 januari vindt de laatste LKIR-wedstrijd plaats, ook weer op de eigen vereniging. De stoerste bikkel van onze jeugdleden is zonder meer Hansje de Kort, die na haar race op de ergometer een verfrissende duik in het Aarkanaal nam. Benieuwd of er volwassen roeiers zijn die haar dit nadoen. >>
Roeien in Coronatijd
Geplaatst door 'gabkleijwegt' op 12-jan-2021 11:44:50
Hoewel er beperkingen zijn als gevolg van de Coronapandemie laten we ons goede humeur niet bederven. Roeiers maken er het beste van. Bijvoorbeeld onze studentleden die zondag 10 januari in skiff of C-1 een Koek- en Zopietocht hielden. In beperkt gezelschap lekker een stukje roeien om bij Gouwsluis een beker warme chocolademelk en een stukje snijkoek te nuttigen. Op de foto is te zien dat anderhalve meter afstand op het water geen probleem is. Let ook op het aangepaste blad waarmee de bekertjes van veilige afstand aan de roeiers aangereikt konden worden (o ja, gebruikers van de Alver moeten het voortaan met één riem doen).
De jeugd van 12 tot 18 jaar blijft ook actief: zij komt binnenkort in actie tijdens een wedstrijd. Op zaterdag 16 januari wordt op onze vereniging meegedaan aan de ergometerwedstrijd die Michiel de Ruyter organiseert. In andere jaren reisden we af naar Uithoorn, nu blijven we thuis en sturen de resultaten op. >>
Veilig op het water
Geplaatst door 'willemien' op 9-jan-2021 09:55:31
In de afgelopen jaren is veiligheid steeds vaker een onderwerp van gesprek geworden. We hebben met elkaar spelregels opgesteld waar we aan willen voldoen met name als we op het water zijn. Deze afspraken zijn te vinden op de website/ vereniging/ veiligheid.
In memoriam Harry Kolk
Geplaatst door 'willemien' op 7-jan-2021 10:51:58
Het trieste bericht bereikte ons dat RVA-lid Harry Kolk op 4 januari jongsleden is overleden. 
Harry was  lid van Roeivereniging Alphen vanaf april 1985. Hij werd meteen opgenomen in de mannenacht die jaarlijks meedeed aan nationale wedstrijden. 
Vanaf november 1991 tot maart 1996 was Harry voorzitter van onze vereniging. Onder zijn leiding heeft de roeivereniging een professionaliseringsslag gemaakt. Zo heeft hij de meerjarenplanning voor botenaanschaf ingevoerd en ervoor gezorgd dat daarvoor een structurele post op de begroting werd opgenomen. Daarmee maakte hij een einde aan de terugkerende strijd in elke Algemene Leden Vergadering over welke boot er aangeschaft kon worden.  ALV's die uren duurden en waar het soms verhit aan toeging - werd het een gladde boot of niet? Moest die scull of oars geriggerd zijn? Wie mochten er in roeien? - werden een stuk gezelliger en na afloop liep niemand meer boos weg. Er werden commissies opgericht die met elkaar voorstellen moesten maken. Harry had beleidskaders aangeleverd waar de plannen aan moesten voldoen. Tot op de dag van vandaag heeft de vereniging hier profijt van. 
Harry heeft een periode een uitstapje gemaakt om bij een collega roeivereniging te gaan roeien. Toch kwam hij weer op het "oude nest" terug omdat hij het in Alphen veel gezelliger vond. Meteen werd hij weer opgenomen in een mannenacht. 
We herinneren ons Harry als een vriendelijke, rustige, integere en wijze man. Hij had humor en kon op een zeer gevatte manier iemand van repliek dienen.
We zullen Harry missen.
Gelukkig Nieuwjaar
Geplaatst door 'willemien' op 2-jan-2021 14:27:56
Geen gezellige nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Een feestvol samenzijn houden we tegoed.
Laten we als we weer met meerdere mensen bij elkaar mogen komen er een energievol jaar van maken.
Wanneer dat mag, doen we geen uitspraak over. 
Voor nu een heel goed, gelukkig, gezond en succesvol 2021. 
Fijne feestdagen gewenst
Geplaatst door 'Ad' op 24-dec-2020 10:47:48
Driving home for Christmas Het Bestuur van de Roeivereniging Alphen wenst alle leden en donateurs Fijne Feestdagen en een Goed 2021. We hopen jullie snel weer op de vereniging te kunnen ontmoeten.
mijn.roeien.nl
Geplaatst door 'Ad' op 24-dec-2020 10:00:30
De KNRB is al een tijd bezig met een modern, nieuw web platform dat een steeds grotere rol zal gaan spelen in de communicatie tussen de bond en ons roeiers. Je kunt daar o.a. je wedstrijdcontract vinden en je nu ook inschrijven voor het 'nationaal roeicongres 2021'. Je inlognaam op dit platform is je KNRBlidnummer. Dit nummer is nu te vinden op de RVA site, onder vereniging/leden_admin en dan de knop 'mijn gegevens'. Als je daar toch bent, controleer dan a.u.b. of al je gegevens nog actueel zijn; je kunt deze zelf aanpassen.
Kopieer vervolgens je KNRBlidnummer en ga dan naar https://mijn.roeien.nl en klik daar op 'Wachtwoord vergeten'. Vul je KNRBlidnummer in en ontvang een link in je email voor het aanmaken van een wachtwoord. Veel succes!
Reserveren boten
Geplaatst door 'Ad' op 19-dec-2020 17:37:56
I.v.m. corona mogen er niet teveel mensen/boten tegelijkertijd aan het vlot zijn, om de gewenste onderlinge afstand te kunnen bewaren. In ons coronaprotocol is daarom gesteld dat er maximaal vijf boten tegelijkertijd langs het vlot mogen zijn, of dat nu is om te vertrekken of om aan te komen. Het botenreserveringssysteem controleert hierop, en keurt een reservering af als de limiet van vijf zou worden overschreden. Op drukke momenten is het daardoor soms best wel even puzzelen om nog een beschikbaar plekje te vinden. Om daarbij te helpen, is het systeem nu zodanig aangepast dat als een tijdslot van 15 minuten 'vol is', dit met rood wordt aangegeven. Op die manier zijn in één oogopslag de vrije plekken te zien, waarop je nog een boot kunt reserveren.
En dan nog dit: vooraf reserveer je een boot en vanaf een half uur voor je vertrekt of na het roeien, bevestig je je reservering. Alleen bevestigde reserveringen worden meegeteld in de statistiek van het bootgebruik. Heb je teveel of te lang niet bevestigde reserveringen, dan wordt je hierop geattendeerd. Je kunt pas een nieuwe reservering maken als je de vorige bevestigd of geannuleerd hebt.>>
Gaia, Cavalla, Aeneas, Steyns en Bonkevaart
Geplaatst door 'willemien' op 15-dec-2020 10:02:18
In de toespraak van onze Minister President Mark Rutte van 14 december jl heeft hij medegedeeld dat we met maximaal 2 personen buiten mogen sporten mits het 1 huishouden betreft. 
Voor jongeren tot 18 jaar geldt deze maatregel niet. 
Heel jammer dat de boten Gaia, Cavalla, Aeneas, Steyns en Bonkevaart nu niet meer het water op mogen.
Alle 1 persoonsbootjes mogen wel het Aarkanaal op.
Ga roeien in een skiff of in een C1 als je je veilig voelt in zo'n type boot. Inmiddels is de temperatuur van het water gedaald tot onder de 10 graden. Wanneer er iets mis gaat, ligt onderkoeling op de loer. 
Ga dus niet in een eenpersoonsboot varen als je niet ervaren (genoeg) bent. Je bent en blijft altijd primair verantwoordelijk voor je eigen acties. 
>>
Jeugdergometerwedstrijd is een succes!
Geplaatst door 'gabkleijwegt' op 29-nov-2020 15:43:35
Zaterdag 28 november hield de RVA onderlinge jeugd-ergometerwedstrijden. De jongste jeugdleden begonnen 's ochtends aan twee keer 250 meter hard roeien. Vier ergometers waren buiten gezet en met een beeldscherm verbonden zodat iedereen kon zien hoe de "bootjes" het deden. Erica had er bovendien voor gezorgd dat dit beeld ook door de ouders thuis bekeken kon worden. En Yvonne bleef de ouders met foto's in de appgroep op de hoogte houden (i.v.m. Corona waren er jammer genoeg geen toeschouwers toegestaan).
Aan het begin van de middag kwamen de oudere junioren om twee keer 500 meter te roeien. Na afloop waren limonade, kruidnootjes en medailles beschikbaar om de wedstrijd een vrolijk einde te bezorgen. Blik was er voor Lars, Adam, Veerle en Renata bij de jongeren en voor Jens, Floor, Stephanie en Danique bij de ouderen. Bovendien werden de tijden doorgestuurd naar De Laak, waar het landelijke klassement opgemaakt werd. Er deden 227 jeugdroeiers van 18 verenigingen mee. De Alphense afvaardiging haalde geen blik, maar wel een aantal plaatsen boven in de ranglijst. De komende tijd gaan onze junioren natuurlijk ijverig trainen om hun eigen tijd te verbeteren. >>
Jeugdergometerwedstrijd
Geplaatst door 'gabkleijwegt' op 27-nov-2020 14:37:32
Zaterdag 28 november vanaf 11:30 uur vinden er op onze vereniging jeugd-ergometerwedstrijden plaats. We maken er onderlinge kampioenschappen van, maar de tijden worden ook opgestuurd naar de L-KIR. Dat is een onderdeel van de landelijke jeugd-ergometercompetitie. Zo kunnen we aan het eind van de middag zien hoe onze jeugd het doet in vergelijking met meer dan tweehonderd jeugdleden van andere verenigingen. Op dit moment zijn jeugdwedstrijden de enige roeiwedstrijden die gehouden kunnen worden. De ergometers worden buiten neergezet op het voorterrein en de coaches houden gepaste afstand. Door de Coronamaatregelen zijn ouders en andere toeschouwers helaas niet welkom.
Algemene vergadering roeibond
Geplaatst door 'Ad' op 21-nov-2020 12:45:24
Vanochtend vond de Algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Roeibond plaats. En zoals vele vergaderingen in deze corona-tijden, werd de vergadering online gehouden. Een belangrijk punt op de agenda was het jeugdroeien, onder het motto "Meer jeugd en junioren is goed voor elke roeier in Nederland". In verhouding tot andere sporten en ook sommige andere landen, is het jeugdroeien in Nederland klein, terwijl de jeugd toch de toekomst van het roeien is. De KNRB wil in samenwerking met alle roeiverenigingen daarom het jeugdroeien heel bewust gaan stimuleren. Ander punt op de agenda was het toetreden van de DCR -  Dutch Coatal Rowing, ons wel bekend - als nieuwste lid van de KNRB! Voor wie meer wil weten over deze vergadering, die goed bezocht was met meer dan 100 leden, verwijs ik graag naar de KNRB website: https://knrb.nl/av-21-november-2020/. Fun fact: daar is ook de brief van het koninklijk huis te vinden die de bond toestaat het predicaat 'Koninklijk' te blijven voeren tot minstens 2036.
Bonkevaart in Corona uitvoering C3x-
Geplaatst door 'erica' op 19-nov-2020 17:10:44
Vanaf vandaag mag ook de Bonkevaart weer worden afgeschreven.
LET OP: Alleen in de opstelling met 3 roeiers. Anders voldoet de boot niet aan het corona protocol.
De andere boten die mogen worden gebruikt zijn Aeneas, Cavalla, Gaia en de Steijns.
Alle aangegeven protocollen blijven van kracht, was je handen, reinig de handvatten etc.
Algemene ledenvergadering
Geplaatst door 'Ton ten Have' op 7-nov-2020 21:34:19
Herinnering: Het bestuur van de Roeivereniging Alphen nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 nov 2020, aanvang 20.00 uur via Zoom. op de website www.rv-alphen.nl  > archief > vereniging> ALV 2020 november zijn de volgende stukken te vinden: De agenda van de ALV. De bijbehorende bijlagen. De link via Zoom met gebruiksaanwijzing. Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn waarvoor een ledenvergadering via Zoom nieuw is. Op maandag 9 november van 20:00 tot 20:30 zal een oefensessie worden gehouden via Zoom. Zie hiervoor de link via Zoom en de gebruiksaanwijzing. Om u af te melden voor de vergadering of voor andere vragen kunt u mailen naar  secretaris@rv-alphen.nl
Alle oudere berichten zijn te vinden in het forum onder 'Nieuws'.
Agenda
Alphen blad
Weer
Roeinieuws