Afroeicommissie

Onze roeiboten zijn duur en kwetsbaar. Daarom wordt er bij ons - en eigenlijk bij alle roeiverenigingen - gewerkt met een systeem van roeibevoegdheden. Een roeibevoegdheid geeft aan dat je gekwalificeerd bent om in een bepaalde boot te roeien. Dit is ook van belang voor je eigen veiligheid. Met het behalen van een roeibevoegdheid heb je aangetoond dat je de (vaar-)regels kent en over voldoende roeitechniek beschikt. Welke roeibevoegdheden er zijn en het systeem daarachter, staat uitgelegd in het instructiehandboek op de site, hoofdstuk 5 en 6. En welke roeibevoegdheid voor een bepaalde boot vereist is, kun je vinden in het vlootoverzicht, of door die informatie op te vragen middels klikken op de bootnaam in het afschrijfboek.

Voor het behalen van een roeibevoegdheid volg je eerst een bepaalde instructie-cursus en dan - op aangeven van de instructeur - kun je afroeien. Dit is een soort examen-doen, waarbij je aan de afroeicommissie moet laten zien dat je het vereiste niveau van roeitechniek beheerst en de theorie/regels kent.

De afroeicommissie bestaat uit de volgende personen:
  • Lex Vermeij - co÷rdinator
  • John Souverijn
  • Matthijs van der Doef
  • Hans Marks-Worp
  • Ellen Vermeij - bevoegdheden administreren
Voor de jeugd wordt een iets ander systeem gehanteerd, gebaseerd op dat van de KNRB. Roeibevoegdheden voor de jeugd worden uitgereikt/toegekend - in overleg met de jeugdcoaches - door:
  • Edo Wiebinga
  • Warner Belger

De vereniging kent verder een aantal boten die gereserveerd zijn voor roeiers die trainen voor wedstrijden. Om in zo'n boot te mogen varen, moet je een wedstrijdplan hebben en toestemming vragen aan de wedstrijdcommissaris.