5  Schema Afroeien en Bevoegdheden

 

Afroeien in C4x+

 

 

Basisproef

Roeibevoegdheid voor

C4x+ en C2x+

en

Stuurbevoegdheid voor

C4, 4x, 4+

 

 

 

 

 

 

Afroeien in C2x

Afroeien*  in C2+ of C4+

C-proef Scullen

Roeibevoegdheid voor C1x en C2x

C-proef Oarsen

Roeibevoegdheid voor C2+ en C4+

 

 

Afroeien in oefenskiff

Afroeien in 4+

Skiff 1

Roeibevoegdheid voor

oefenskiff, 2x,  4x

Glad Oars **

Roeibevoegdheid voor  

2+, 2-, 4+, 8+

 

 

Vaardigheidsproef in oefenskiff

 

Stuurervaring in 8+ o.l.v. een coach

Skiff 2

Roeibevoegdheid voor

(semi-)wedstrijdskiff en
(semi-)wedstrijd 2x***

 

Grote stuurproef

stuurbevoegdheid voor

 8+

 

*         C-instructie oarsen kan pas gevolgd worden na het behalen van de C-proef scullen.

**        Het traject naar Glad  Oars kan via het behalen van de C-proef Oarsen of via het behalen van Skiff 1 zonder C-proef Oarsen.

***      Om te mogen roeien in een wedstrijdboot is behalve de vereiste bevoegdheid ook toestemming van de wedstrijdcommissaris vereist.

 

Onder de volgende voorwaarden wordt uitsluitend aan roeiers die te angstig blijken te zijn om in een skiff te roeien een alternatief geboden voor instructie en afroeien voor Skiff 1:

1.       De betreffende roeier heeft minimaal 3 skifflessen o.l.v. een instructeur gevolgd.

2.       De instructeur is er na deze lessen van overtuigd dat uitsluitend angst een onoverkomelijk probleem vormt voor het leren skiffen.

3.       De instructeur is er van overtuigd dat de roeier in een 2x minimaal het niveau van Skiff 1 kan bereiken.

4.       De instructeur vraagt de Instructiecommissaris toestemming om niet in een oefenskiff, maar in een 2x instructie te mogen krijgen en af te roeien.

5.       Toestemming wordt alleen verleend door de Instructiecommissaris en op voorwaarde dat er een instructeur beschikbaar is.

6.       De roeier zorgt zelf voor een mederoeier van hetzelfde niveau. Dit mag dus geen gevorderde roeier zijn.

7.       De roeier is na het behalen van de bevoegdheid uitsluitend bevoegd voor een gladde oefen 2x en 4x en niet voor een (oefen)skiff of (semi-)wedstrijd 2x en 4x.