ALV 10 november 2021

Beste leden,

Het bestuur van Roeivereniging Alphen nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 nov 2021, aanvang 20.00 uur op de roeivereniging.

Vanwege Covid gelden op dit moment beperkingen in de omvang van groepen. Het bestuur heeft er voor gekozen om fysiek te vergaderen, rekening houdend met de beperkingen. Via het intekenbord kan je aangeven dat je aanwezig wilt zijn bij de ALV. 

Maximaal 40 leden kunnen/mogen in de sociŽteit aanwezig zijn. Bij overtekening wijken we uit naar een grotere zaal of vergaderen we via ZOOM. Bij de toegang tot de sociŽteit zal gecontroleerd worden op de QR code in de corona checkapp of op papier!