GEBRUIK RVA ergometerruimte en RVA ergometers

Ergometers RVA
Algemeen: De ergometerruimte is bestemd voor alle leden van de RVA. Voor het gebruik van de ergometers zijn geen bevoegdheden nodig.
 • Ergometers moeten digitaal worden afgeschreven in het “RVA afschrijfsysteem”. De afspraken over voorrang bij het gebruik van de ergometer zijn hetzelfde als bij de boten.
 • De ergometers zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik in de botenloods is toegestaan. Gebruik buiten de ergometerruimte is niet toegestaan. Vocht, vuil, zand is zeer schadelijk voor de ergometer en PM monitor.
 • Gebruik de ergometer uitsluitend waarvoor deze bedoeld is.
 • Hang kleding op de daarvoor bestemde haken. Laat geen kleding, handdoeken of schoeisel achter!
 • Neem de hygiënemaatregelen in acht. Veeg na gebruik de monorail schoon met een vochtige doek of een sponsje. Je kunt zeep en water gebruiken of een licht schoonmaakmiddel zoals Glassex. Gebruik nooit azijn, bleekmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
 • VENTILATIE. De ergometerruimte is voorzien van een ventilatiesysteem. D.m.v. de schakelaar links naast de deur kan de ventilator worden bediend. Hoe hoger de stand, hoe meer ventilatie. Schakel na gebruik de ventilator uit. I.p.v. het gebruiken van de ventilator kunnen ook de ramen worden geopend. Sluit de ramen na gebruik!
 • VERWARMING. De ergometerruimte is voorzien van een elektrische warmte-unit. Deze warmte-unit is uitsluitend geschikt voor het vorstvrij houden van de ruimte. Dus niet voor het verwarmen van de ruimte. De ingestelde temperatuur bedraagt ongeveer vijf graden Celsius. De thermostaat kan en mag niet worden bediend.
 • VERLICHTING. De verlichting gaat automatisch AAN en UIT. Na tien minuten zal de verlichting automatisch uit gaan. Overdag bij veel zonlicht zal de verlichting niet aan gaan, omdat er dan voldoende licht (lux) is.
 • COMPUTER-EN MUZIEKAPPARATUUR. Gebruik alleen deze apparatuur als je kennis van zaken hebt of bevoegd bent. Schakel alle apparatuur uit en zorg dat alles opgeruimd is.
 • AFSLUITEN. Degene die als laatste de ergometerruimte verlaat heeft er zorg voor dat alle elektrische apparaten zijn uitgeschakeld en dat alles afgesloten en opgeruimd is. Indien de botenloods niet in gebruik is, dan de buitendeur eveneens afsluiten.
 • Schade, mankementen, opmerkingen, wijze raad e.d. kunnen worden vermeld op het schade-/opmerkingenformulier dat naast de deur hangt.
 • Ruim alles op! Prettig voor iedereen die na u ook gebruik maakt van de RVA ergometerruimte en RVA ergometers.