RVA Onderhoudslogboek

Schades moeten worden gemeld in het Schadeboek. In het onderhoudslogboek worden reparaties en onderhoud gedaan aan boten, geregistreerd. Door reparaties worden schades verholpen, schades kunnen daarom hier wel gesloten worden.

Hieronder staat een overzicht van welke boten momenteel in onderhoud zijn of waaraan een reparatie wordt uitgevoerd. Tevens kan voor een willekeurige boot de uitgevoerde reparatie/onderhoud worden ingevoerd. Reparatie en onderhoud zijn voor wat beterft het onderstaande gelijkwaardig.

Aan een boot wordt in de loop der tijd vele malen onderhoud verricht. Per keer dat er onderhoud verricht wordt, moet op een apart formulier worden vermeld:

  1. begin en einddatum;
  2. of de boot uit de vaart was;
  3. wat er precies aan onderhoud/reparatie is uitgevoerd (graag voldoende tekst zodat een ander het ook begrijpt zonder de bijbehorende schademeldingen - want die staan er na reparatie niet meer bij! ).

Een formulier mag ook beetje bij beetje worden ingevoerd, gaande het onderhoud. Het formulier blijft dan dus wat langer open staan. Als het onderhoud klaar is moet het formulier echter gesloten worden. Was een boot uit de vaart, dan komt het automatisch de volgende dag weer in de vaart. Met open en gesloten wordt hier trouwens het formulier bedoelt, niet het computer scherm. Dat kun je sluiten zonder dat het formulier wordt gesloten.

Als een onderhoudsformulier wordt aangemaakt, worden daarboven de openstaande schades gemeld. Sluit deze schades zodra de reparatie op het onderhoudsformulier is ingevoerd. Als je een onderhoudsformulier wilt sluiten terwijl er nog schades open staan, krijg je daarvan een melding.

Voor de rest van deze pagina moet je RVA-lid zijn en zijn ingelogd.