Corona-protocol

Inleiding en doel

Dit protocol beschrijft de regels en afspraken waaronder het mogelijk is te roeien bij RV Alphen binnen de beperkende maatregelen die de Rijksoverheid heeft gesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De basisregels zijn – zoals bekend:

·         Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.

·         Vermijd drukte.

·         Was je handen regelmatig met water en zeep.

·         Schud geen handen.

·         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

·         Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

·         Blijf thuis als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheidsklachten hebt.

 

Regels voor het roeien

1.       Er kan alleen geroeid worden in 1-persoonsboten. Uitzondering hierop is de jeugd van 12 jaar of jonger, die eventueel in een meermansboot mogen roeien. Ook mogen samenwonenden desgewenst roeien in een 2-persoonsboot; hier is eenmalig vooraf toestemming van het bestuur voor nodig. Ergometers mogen niet gebruikt worden.

2.       Om te grote drukte op het vlot en in de loodsen te voorkomen waardoor niet de vereiste 1,5m afstand gehouden kan worden, is het aantal boten/roeiers beperkt. Er mogen maximaal de roeiers van 5 boten tegelijkertijd op het vlot of in de loodsen aanwezig zijn om hun boot in of uit te brengen.

3.       Om de schaarse capaciteit eerlijk te verdelen, mag een boot voor ten hoogste 1,5 uur worden gereserveerd.

4.       Elke zaterdag van 11:30 – 15:00 uur is de vereniging gereserveerd voor het roeien van de jeugd t/m 18 jaar. Jeugd boven de 12 jaar mag ook op andere momenten roeien, onder begeleiding en alleen in skiffs.

5.       Een boot moet (zoals altijd) in het afschrijfsysteem (www.rv-alphen.nl/materieel) van tevoren (dus niet op de vereniging) gereserveerd worden. Het afschrijfsysteem controleert op bovenstaande regels.

6.       Zonder bootreservering mag je niet op het terrein van de RVA komen.

7.       Vanaf het moment dat je reservering ingaat heb je 15 minuten om je boot te pakken, in het water te leggen en af te varen.

8.       Aan het einde van je reservering moet je terug zijn aan het vlot (niet eerder en niet later, met een speling van een paar minuten). Is er een volgende roeier voor jouw boot (controleer afschrijfsysteem vlak voor vertrek vanuit huis), dan draag je deze over. Is die er niet, dan heb je 15 minuten om je boot af te drogen, schoon te maken en binnen te leggen. Direct daarna moet je het terrein verlaten.

9.       De kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden. Je komt verkleed in je roeikleren naar de vereniging en vertrekt daarin ook weer. Kleding die je eventueel vlak voor het roeien nog wilt uittrekken, stop je in een tas die je in de loods zet, op de plek waar ook je boot ligt.

10.   Was voor vertrek naar de roeivereniging je handen grondig, en doe dit weer na thuiskomst.

11.   Als het echt moet, kan het toilet gebruikt worden, maar moet na afloop de bril, kraan en deurklink met de aanwezige schoonmaakdoekjes door de gebruiker gereinigd worden.

12.   In de loods staat bij elke deur een doos met schoonmaak doekjes. Maak daarmee eerst je handen schoon en vervolgens de handles van je riemen, de “tilpunten” van je boot, de dolklepjes en de voetenbordverstelling. Doe dit ook als je de boot overneemt van je voorganger.

13.   Maak na gebruik ook weer boot en riemen schoon met een schoonmaak doekje. Maak ook singels, waterkraan, slang en wringer (alles wat je hebt aangeraakt en waar je het hebt aangeraakt) schoon.

14.   Als je als eerste op de vereniging komt (en alle deuren dus dicht zijn), ga je naar binnen door de sociëteit, en opent vervolgens een of meer schuifdeuren van de loods. Andere roeiers mogen alleen in de loodsen komen, via de schuifdeuren.

15.   Ben je de laatste roeier, sluit dan alle schuifdeuren en verlaat het gebouw via de sociëteit. Daarbij maak je met een schoonmaakdoekje alle deurklinken schoon die je aanraakt.

16.   Aan het vlot mogen maximaal 5 boten tegelijkertijd liggen, evenredig verdeeld over het vlot. Wacht bij het dragen van de boot van en naar het vlot tot een eventuele tegenligger op de trap is gepasseerd.

17.   In elk travee van beide loodsen, mag hooguit 1 boot tegelijkertijd in- of uitgebracht worden; wacht even buiten als een ander bezig is.

18.   Ook op het terrein voor de loodsen mogen maximaal 5 boten tegelijkertijd liggen, met flinke onderlinge afstand. Opmerking: totaal mogen er op het terrein maximaal de roeiers voor 5 boten zijn, verdeeld over de loodsen, opstelterrein voor de loodsen en het vlot. Het is dus niet en-en, maar of-of. Voor de jeugd komen hier nog de begeleiders bij.

19.   Roeiers mogen elkaar helpen met het tillen van de boten. Door de lengte van de boot wordt gegarandeerd dat de onderlinge afstand ruim meer dan 1,5m is.

20.   Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze regels.


versie 2.1 - 8-mei-2020