Inleiding en doel

Dit protocol beschrijft de regels en afspraken waaronder het mogelijk is te roeien bij RV Alphen binnen de beperkende maatregelen die de Rijksoverheid heeft gesteld. De basisregels zijn – zoals bekend:

 • Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Blijf thuis als je zelf of een van jouw huisgenoten, verkoudheids- of griepklachten hebt.

Dit protocol is aangepast aan de regels van de Rijksoverheid geldend per 3-maart-2021.

Regels voor het roeien

 1. Er mag geroeid worden in 1-persoonsboten. De jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen ook in  meermansboten  roeien. Samenwonenden mogen desgewenst roeien in een 2-persoonsboot; hier is eenmalig vooraf toestemming van het bestuur voor nodig. Verder mag geroeid worden met twee roeiers en een stuurman/instructeur in een aantal C-boten die zijn aangepast om een onderlinge afstand van 1,5m te garanderen. Dit zijn de Steijns, Gaia, Aeneas en Cavalla. Tenslotte mag ook in de Bonkevaart geroeid worden, ongestuurd met drie roeiers.
 2. De ergometers mogen niet gebruikt worden, er mag alleen buiten gesport worden.
 3. Om te grote drukte op het vlot en in de loodsen te voorkomen waardoor niet de vereiste 1,5m afstand gehouden kan worden, is het aantal boten/roeiers beperkt. Er mogen maximaal de roeiers van 5 boten tegelijkertijd op het vlot, het voorterrein of in de loodsen aanwezig zijn om hun boot in of uit te brengen.
 4. Om de schaarse capaciteit eerlijk te verdelen, mag een boot voor ten hoogste 1,5 uur worden gereserveerd. Voor door de vereniging georganiseerde of goedgekeurde evenementen, mogen boten langer gereserveerd worden.
 5. Elke zaterdag van 11:30 – 15:00 uur is de vereniging gereserveerd voor het roeien van de jeugd tot 18 jaar.
 6. Een boot moet (zoals altijd) in het afschrijfsysteem van tevoren (dus niet op de vereniging) gereserveerd worden. Het afschrijfsysteem controleert op bovenstaande regels. Vanzelfsprekend kun je alleen boten reserveren waarvoor je de vereiste roeibevoegdheid hebt.
 7. Zonder bootreservering mag je niet op het terrein van de RVA komen. Uitzondering hierop zijn mensen die uit hoofde van hun functie aanwezig moeten zijn, bijv. om noodzakelijk onderhoud aan gebouw, tuin of vloot te verrichten.
 8. Vanaf het moment dat je reservering ingaat heb je 15 minuten om je boot te pakken, in het water te leggen en af te varen.
 9. Aan het einde van je reservering moet je terug zijn aan het vlot (niet eerder en niet later, met een speling van een paar minuten). Is er een volgende roeier voor jouw boot (controleer afschrijfsysteem vlak voor vertrek vanuit huis), dan draag je deze over. Is die er niet, dan heb je 15 minuten om je boot uit het water te halen, af te drogen, schoon te maken en binnen te leggen. Direct daarna moet je het terrein verlaten.
 10. De sociėteit is gesloten.
 11. De kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden. Je komt verkleed in je roeikleren naar de vereniging en vertrekt daarin ook weer. Kleding die je eventueel vlak voor het roeien nog wilt uittrekken, stop je in een tas die je in de loods zet, op de plek waar ook je boot ligt.
 12. Was voor vertrek naar de roeivereniging je handen grondig, en doe dit weer na thuiskomst.
 13. Als het echt moet, kan het toilet gebruikt worden, maar moet na afloop de bril, kraan en deurklink met de aanwezige schoonmaakdoekjes door de gebruiker gereinigd worden.
 14. In de beide loodsen staat bij de ingang een corona-station met handgel, schoonmaakdoekjes en prullenbak. In de hoek van de Zegerloods is een fonteintje met handzeep. Maak voor en na het roeien daar je handen schoon, evenals de handles van de riemen en de stuurklosjes van het roertouw.
 15. Spoel na gebruik de boot af met de slang (in dat water zit klein beetje zeep en waterontharder) en droog de boot af. Zorg hierbij dat je handen schoon zijn, zie vorige punt.
 16. Als je als eerste op de vereniging komt (en alle deuren dus dicht zijn), ga je naar binnen door de sociėteit, en opent vervolgens een of meer schuifdeuren van de loods. Andere roeiers mogen alleen in de loodsen komen via de schuifdeuren.
 17. Ben je de laatste roeier, sluit dan alle schuifdeuren en verlaat het gebouw via de sociėteit. Daarbij maak je met een schoonmaakdoekje alle deurklinken schoon die je aanraakt.
 18. Aan het vlot mogen maximaal 5 boten tegelijkertijd liggen, evenredig verdeeld over het vlot. Wacht bij het dragen van de boot van en naar het vlot tot een eventuele tegenligger op de trap is gepasseerd.
 19. In elk travee van beide loodsen, mag hooguit 1 boot tegelijkertijd in- of uitgebracht worden; wacht even buiten als een ander/een ander ploeg bezig is.
 20. Roeiers mogen elkaar helpen met het tillen van de boten. Verdeel je over de lengte van de boot om een onderlinge afstand van 1,5m te bewaren.
 21. Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze regels.
  versie 7.0 - 17-mar-2021