Inleiding en doel

Dit protocol beschrijft de regels en afspraken waaronder het mogelijk is te roeien bij RV Alphen binnen de beperkende maatregelen die de Rijksoverheid heeft gesteld. De basisregels (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels) zijn – zoals bekend:
 • Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Blijf thuis en laat je testen als je zelf of een van jouw huisgenoten, verkoudheids- of griepklachten hebt.
Corona Basis regels
Dit protocol is aangepast aan de regels van de Rijksoverheid geldend per 5-juni-2021 (https://www.government.nl/latest/news/2021/05/11/step-2-indoor-sports-facilities-to-reopen-and-more-scope-for-activities-outdoors )

Regels voor het roeien

 1. Er mag geroeid worden in alle boottypen. Bij gestuurde boten draagt het stuur een mondkapje.
 2. De ergometers mogen gebruikt worden, maar zorg dat deze op 1,5m afstand van elkaar. Zet ramen en deuren van de ergoruimte zoveel mogelijk open (goede ventilatie).
 3. Om te grote drukte op het vlot en in de loodsen te voorkomen waardoor niet de vereiste 1,5m afstand gehouden kan worden, is het aantal boten/roeiers beperkt. Er mogen maximaal de roeiers van 5 boten tegelijkertijd op het vlot, het voorterrein of in de loodsen aanwezig zijn om hun boot in of uit te brengen.
 4. Elke zaterdag van 11:30 – 15:00 uur is de vereniging gereserveerd voor het roeien van de jeugd tot 18 jaar.
 5. Een boot moet (zoals altijd) in het afschrijfsysteem van tevoren (dus niet op de vereniging) gereserveerd worden. Het afschrijfsysteem controleert op bovenstaande regels. Vanzelfsprekend kun je alleen boten reserveren waarvoor je de vereiste roeibevoegdheid hebt.
 6. Zonder bootreservering mag je niet op het terrein van de RVA komen. Uitzondering hierop zijn mensen die uit hoofde van hun functie aanwezig moeten zijn, bijv. om noodzakelijk onderhoud aan gebouw, tuin of vloot te verrichten.
 7. Vanaf het moment dat je reservering ingaat heb je 15 minuten om je boot te pakken, in het water te leggen en af te varen.
 8. Aan het einde van je reservering moet je terug zijn aan het vlot (niet eerder en niet later, met een speling van een paar minuten). Is er een volgende roeier voor jouw boot (controleer afschrijfsysteem vlak voor vertrek vanuit huis), dan draag je deze over. Is die er niet, dan heb je 15 minuten om je boot uit het water te halen, af te drogen, schoon te maken en binnen te leggen. Direct daarna moet je het terrein verlaten.
 9. De sociėteit is open voor het afhalen van consumpties; consumpties moeten buiten genuttigd worden. Houd daarbij zoveel mogelijk 1,5m afstand.
 10. De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden. 
 11. Was voor vertrek naar de roeivereniging je handen grondig, en doe dit weer na thuiskomst.
 12. De toiletten mogen gebruikt worden, maar maak de bril, kraan en deurklink na afloop met de aanwezige schoonmaakdoekjes schoon.
 13. In de beide loodsen staat bij de ingang een corona-station met handgel, schoonmaakdoekjes en prullenbak. In de hoek van de Zegerloods is een fonteintje met handzeep. Maak voor en na het roeien daar je handen schoon, evenals de handles van de riemen en de stuurklosjes van het roertouw.
 14. Spoel na gebruik de boot af met de slang (in dat water zit klein beetje zeep en waterontharder) en droog de boot af. Zorg hierbij dat je handen schoon zijn, zie vorige punt.
 15. Als je als eerste op de vereniging komt (en alle deuren dus dicht zijn), ga je naar binnen door de sociėteit, en opent vervolgens een of meer schuifdeuren van de loods. Andere roeiers mogen alleen in de loodsen komen via de schuifdeuren.
 16. Ben je de laatste roeier, sluit dan alle schuifdeuren en verlaat het gebouw via de sociėteit. Daarbij maak je met een schoonmaakdoekje alle deurklinken schoon die je aanraakt.
 17. Aan het vlot mogen maximaal 5 boten tegelijkertijd liggen, evenredig verdeeld over het vlot. Wacht bij het dragen van de boot van en naar het vlot tot een eventuele tegenligger op de trap is gepasseerd.
 18. In elk travee van beide loodsen, mag hooguit 1 boot tegelijkertijd in- of uitgebracht worden; wacht even buiten als een ander/een ander ploeg bezig is.
 19. Roeiers mogen elkaar helpen met het tillen van de boten. Verdeel je over de lengte van de boot om een onderlinge afstand van 1,5m te bewaren.
 20. Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze regels.