Inleiding en doel

Dit protocol beschrijft de regels en afspraken waaronder het mogelijk is te roeien bij RV Alphen binnen de beperkende maatregelen die de Rijksoverheid heeft gesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De basisregels zijn Ė zoals bekend:

 • Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was je handen.
 • Blijf thuis als je (verkoudheids/griep-) klachten hebt; blijf thuis als een huisgenoot koorts heeft.

Dit protocol is aangepast op de versoepeling van de regels per 1-juli-2020.

Regels voor het roeien

 1. Er mag geroeid worden in alle typen boten. Hoewel de onderlinge afstand in een meermansboot kleiner is dan 1,5m, is dit officieel toegestaan tijdens en voor het sporten. Beschermende maatregelen die je zelf eventueel nog kunt nemen zijn alleen te roeien in een vaste ploeg en het dragen van een mondkapje. Verder kun je de Steijns gebruiken, die zodanig is en blijft aangepast dat de onderlinge afstand wel groter dan 1,5m is. Wherries mogen alleen met een enkele stuurman gebruikt worden.
 2. De ergometers mogen gebruikt worden, behalve die welke met een lint zijn afgezet. Hierdoor is de onderlinge afstand van meer dan 1,5m gegarandeerd. Ventileer de ergoruimte zoveel mogelijk.
 3. Om te grote drukte op het vlot en in de loodsen te voorkomen waardoor niet de vereiste 1,5m afstand gehouden kan worden, is het aantal boten/roeiers beperkt. Er mogen maximaal de roeiers van 5 boten tegelijkertijd op het vlot, het voorterrein of in de loodsen aanwezig zijn om hun boot in of uit te brengen.
 4. Om de schaarse capaciteit eerlijk te verdelen, mag een boot voor ten hoogste 1,5 uur worden gereserveerd. Voor door de vereniging georganiseerde of goedgekeurde evenementen, mogen boten langer gereserveerd worden.
 5. Elke zaterdag van 11:30 Ė 15:00 uur is de vereniging gereserveerd voor het roeien van de jeugd t/m 18 jaar.
 6. Een boot moet (zoals altijd) in het afschrijfsysteem (www.rv-alphen.nl/materieel) van tevoren (dus niet op de vereniging) gereserveerd worden. Het afschrijfsysteem controleert op bovenstaande regels. Vanzelfsprekend kun je alleen boten reserveren waarvoor je de vereiste roeibevoegdheid hebt.
 7. Zonder bootreservering mag je niet op het terrein van de RVA komen. Maak voor ploegroeien - voordat je naar de vereniging gaat - onderling afspraken wie er meegaat, bijv. via www.rv-alphen.nl/planner. Uitzonderingen op deze regel zijn: 1) bezoek aan de sociŽteit (zie sectie ĎSociŽteití hieronder), 2) uitvoeren ingeroosterde klusdiensten (zie www.rv-alphen.nl/klusdienst).
 8. Vanaf het moment dat je reservering ingaat heb je 15 minuten om je boot te pakken, in het water te leggen en af te varen.
 9. Aan het einde van je reservering moet je terug zijn aan het vlot (niet eerder en niet later, met een speling van een paar minuten). Is er een volgende roeier voor jouw boot (controleer afschrijfsysteem vlak voor vertrek vanuit huis), dan draag je deze over. Is die er niet, dan heb je 15 minuten om je boot uit het water te halen, af te drogen, schoon te maken en binnen te leggen. Direct daarna moet je het terrein verlaten dan wel naar de sociŽteit gaan (zie sectie ĎSociŽteití hieronder).
 10. De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, maar de capaciteit is zeer beperkt: er mogen maximaal 2 mensen tegelijkertijd douchen (per douche-ruimte) en er mogen maximaal 8 mensen (inclusief douchers) tegelijkertijd in een kleedruimte zijn. Het beste kom Je verkleed in je roeikleren naar de vereniging en vertrek je daarin ook weer. Kleding die je eventueel vlak voor het roeien nog wilt uittrekken, stop je in een tas die je in de loods zet, op de plek waar ook je boot ligt.
 11. Was voor vertrek naar de roeivereniging je handen grondig, en doe dit weer na thuiskomst.
 12. Als het echt moet, kan het toilet gebruikt worden, maar moet na afloop de bril, kraan en deurklink met de aanwezige schoonmaakdoekjes door de gebruiker gereinigd worden.
 13. In de beide loodsen staat bij de ingang een corona-station met handgel, schoonmaakdoekjes en prullenbak. In de hoek van de Zegerloods is een fonteintje met handzeep. Maak voor en na het roeien daar je handen schoon, evenals de handles van de riemen en de stuurklosjes van het roertouw.
 14. Spoel na gebruik de boot af met de slang (in dat water zit klein beetje zeep en waterontharder) en droog de boot af. Zorg hierbij dat je handen schoon zijn, zie vorige punt.
 15. Als je als eerste op de vereniging komt (en alle deuren dus dicht zijn), ga je naar binnen door de sociŽteit, en opent vervolgens een of meer schuifdeuren van de loods. Andere roeiers mogen alleen in de loodsen komen via de schuifdeuren.
 16. Ben je de laatste roeier, sluit dan alle schuifdeuren en verlaat het gebouw via de sociŽteit. Daarbij maak je met een schoonmaakdoekje alle deurklinken schoon die je aanraakt.
 17. Aan het vlot mogen maximaal 5 boten tegelijkertijd liggen, evenredig verdeeld over het vlot. Wacht bij het dragen van de boot van en naar het vlot tot een eventuele tegenligger op de trap is gepasseerd.
 18. In elk travee van beide loodsen, mag hooguit 1 boot tegelijkertijd in- of uitgebracht worden; wacht even buiten als een ander/een ander ploeg bezig is.
 19. Roeiers mogen elkaar helpen met het tillen van de boten. Verdeel je over de lengte van de boot om een onderlinge afstand van 1,5m te bewaren.
 20. Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze regels.

Regels voor de sociŽteit

De sociŽteit mag weer gebruikt worden onder de volgende condities:

 1. Het aantal zitplaatsen in de sociŽteit is door afzetting beperkt tot 35; staanplaatsen zijn verboden. Zijn alle plaatsen bezet, dan kun je nog uitwijken naar het terras, maar houd ook daar minstens 1,5m onderlinge afstand.
 2. Looproute: de sociŽteit mag alleen betreden worden door de gang vanaf de loods en verlaten worden door een van beide buitendeuren.
 3. Alleen de bardienst mag achter de bar komen. Loop alleen naar de bar om een bestelling te doen en alleen als daar niemand anders staat om een bestelling te doen.
 4. Zet bij vertrek zelf de vuile vaat op de bar.
 5. Vermijd geforceerd stemgebruik.

versie 3.2 - 07-juli-2020