Bestuur RV Alphen

Het bestuur van de RV Alphen bestaat - conform de statuten - uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met een aantal commissarissen voor speciale taken. Samen vormen zij het Algemeen Bestuur (AB) en ze komen minstens 4x per jaar in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en de commissaris materiaal en gebouw. Het DB komt minstens 1x per maand bij elkaar.

 


Willemien Agterof

voorzitter

Ton
Ton ten Have

 secretaris

Mircea
Mircea Mackaaij

penningmeester

Sonja
Sonja Krens

commissaris instructie


Jan
Jan van der Sprong

commissaris materiaal en gebouw


Yvonne
Yvonne Boere

commissaris jeugdroeien


Joke
Joke Ydema

commissaris toerroeien


Gudrik
Wilma van Leeuwen

commissaris wedstrijdroeien


Patrick
Patrick Overdijk

commissaris sociŽteit


Ad
Ad Brandt

commissaris ICT