Bestuur en Commissarissen RV Alphen

Het bestuur van de RV Alphen bestaat uit vijf personen, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur vergadert in principe elke eerste maandag van de maand om de lopende zaken door te nemen en beleid uit te zetten. Voor met name genoemde beleidsterreinen wordt het bestuur bijgestaan door een flink aantal commissarissen en hun commissies. Dit betreft: het materiaal/vloot, het wedstrijd-, toer-, student- en jeugdroeien, de instructie, de gebouwen, de sociėteit en de ICT.Hieronder staat een overzicht van de huidige bestuursleden en commissarissen. Door op hun functie te klikken, kun je ze een email sturen. Telefoonnummers zijn te vinden via het menu vereniging/leden_admin. Tussen haakjes is de datum eerste benoeming weergegeven.

Bestuur (bestuur@rv-alphen.nl)
Ellen
Ellen Olgers
voorzitter (nov 2023)
Henriėtte
Henriėtte Antes
secretaris (nov 2021)
Ruud
Ruud Arendts
penningmeester (jan 2022)
Ad
Ad Brandt
bestuurslid & commissaris ICT (apr 2016)
Joke
Joke Ydema
bestuurslid (apr 2019)


Commissarissen (commissarissen@rv-alphen.nl)
Erica
Erica van Rooden
commissaris materiaal (apr 2019)
Adriaan
Adriaan Olgers
commissaris wedstrijdroeien (jan 2022)
xxx
Vacature
commissaris jeugdroeien (aug 2022)

Brenda Hoekstra
commissaris instructie (nov 2023)

Ton ten Have
commissaris gebouw (jan 2023)
Jolanda de Kleer
Jolanda de Kleer
commissaris sociėteit (apr 2021)

Ward Smeyers
commissaris toerroeien (mar 2022)

Gerrit Kleijwegt
commissaris studentenroeien (jan 2021)

Yvonne van Sprang
commissaris nieuwe leden (mar 2022)

Maarten Rus
commissaris marathonroeien (sep 2023)

Lex Vermeij
commissaris afroeien (sep 2023)