Ons gebouw

Het gebouw en vlot zijn in 1984/'85 geplaatst op grond die eigendom is van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het perceel wordt gepacht van de gemeente Alphen voor een periode van 40 jaar. Het gebouw is ruim 500 m2 groot, heeft een botenopslag van 340 m2, dames- en herenkleedkamers en een ruime sociŽteit met keuken en buitenterras. Voordien was er een tijdelijk gebouw, gemaakt van een voormalige directiekeet, ter hoogte van de huidige parkeerplaats langs het Aarkanaal. Voor het gebouwtje was een vlot, dat nu - na een grondige opknapbeurt - nog steeds dienst doet als tweede vlot, aan de polderzijde van ons gebouw.

Door ontwikkelingen in de roeisport en de piekbelastingen in het huidige botenbestand was er behoefte aan opslagruimte voor meer boten en ruimere stallingsmogelijkheden; bv. geen skiffkarren meer en meer hoogte per bootrij beschikbaar (dus minder kans op schade). Daarnaast was er sterk behoefte aan een eigen ergometerruimte voor met name de trainingen van de wedstrijdroeiers.
In de ledenvergadering van april 2005 is besloten een tweede loods voor botenopslag (7x27,5m) te plaatsen aan de noordzijde van het huidige gebouw op een afstand van 3,5 m. Nadat de de verschillende onderzoeken (dit betreft voornamelijk archeologische en de bodemkundige zaken) hadden plaatsgevonden en de juiste vergunningen waren verkregen, is de tweede loods uiteindelijk in 2009 gebouwd. De feestelijke opening vond plaats op 27 maart 2010. De loodsen hebben daar hun huidige naam aan te danken: Zeeger is de naam voor de oude loods, Aar heet de nieuwe loods.

In januari 2011 is het huidige gebouw grondig onder handen genomen. Zo zijn de kleedkamers en toiletten, evenals de sociŽteit gerenoveerd.