Incidentregistratie

Het bestuur van de RVA wil graag inzicht krijgen in incidenten of bijna incidenten op en rond het water. Een incident kan voortkomen uit een misser van de roeier zelf, van de stuurman/vrouw, van de coach/instructeur of door mede watersporters. Dit kunnen roeiers zijn maar ook pleziervaart of zelfs beroepsvaart. Dergelijke voorbeelden kunnen helpen om met de Provincie en/of met andere Roeiverenigingen in onze regio de veiligheid op en rond het water uit te bouwen. Het bestuur roept iedereen op om een voorval te melden via onderstaand formulier, zodat we een inventarisatie kunnen maken van de incidenten en kunnen bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden intern maar zeker zo belangrijk met externen. De incidentmelding komt terecht bij de secretaris, met een kopie naar uw eigen email. Tevens is de verslaglegging een onderbouwing voor onze verzekering indien daar een beroep op gedaan moet worden. Vergeet niet de materiŽle schade te melden in het schadeboek. De secretaris meldt het voorval, indien nodig, bij de KNRB. 
Een incident wordt gedefinieerd als een ongeplande gebeurtenis met materiŽle en/of persoonlijke schade dan wel met een verhoogde kans daarop (een bijna-ongeluk).
Om het formulier in te vullen, moet je ingelogd zijn.