Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen


HOE GAAN WE MET ELKAAR OM

De Roeivereniging Alphen vindt het belangrijk dat iedereen zich  prettig en veilig voelt op de vereniging.

Daarom hebben we omgangregels afgesproken, hoe we met elkaar omgaan, en hoe wij willen dat er met ons omgegaan wordt.

Wij denken hierbij aan:

 

* Het bevorderen van een open communicatie, met respect voor elkaar;

* Het bevorderen van gewenst, positief en ondersteunend gedrag;

* Het elkaar aanspreken op gemaakte afspraken;

* Gastvrij zijn voor bezoekers;

* Een warm welkom heten voor aspirant- en nieuwe leden;

* Alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie worden als   ongewenst gedrag beoordeeld;

 

Bestuur Roeivereniging Alphen

September  2017