Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de roeivereniging kan worden opgezegd tegen het einde van het verenigingsjaar dat loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Hiervoor geldt een opzegtermijn van ten minste vier weken. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Voor het verenigingsjaar waarin men opzegt,  is de volledige contributie verschuldigd. Er vindt dus geen restitutie plaats.

Voor jeugdleden die, bijvoorbeeld na afronding van hun examen, gaan opzeggen, bestaat de mogelijkheid om hun lidmaatschap voor een periode van 3 maanden te verlengen. Een jeugdlid kan dan in de zomervakantie toch nog blijven roeien. Geef dit tijdig bij de opzegging aan!

Bij opzegging is altijd een exit-gesprek mogelijk. Neem gerust contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Kijk voor de contactgegevens onder Vereniging / Vertrouwenspersonen.