Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de roeivereniging kan worden opgezegd tegen het einde van het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Hiervoor geldt een opzegtermijn van ten minste vier weken. De opzegging dient per post of per e-mail te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Voor het verenigingsjaar waarin men opzegt,  is de volledige contributie verschuldigd. Er vindt dus geen restitutie plaats.

Bij opzegging is altijd een exit-gesprek mogelijk. Neem gerust contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Kijk voor de contactgegevens onder Vereniging / Vertrouwenspersonen.