Organisatie

Voor een juiste gang van zaken binnen de vereniging heeft elk lid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Bestuursleden worden geacht zaken te initiëren, te coördineren en eventueel te corrigeren. Elk bestuurslid kan een aanspreekpunt zijn voor ieder lid van de vereniging voor zowel bestaande als nieuwe activiteiten, de coördinatie daarvan en natuurlijk voor zaken die mogelijk verbeterd kunnen worden.

Er is een Algemeen Bestuur (het AB), een Dagelijks Bestuur (het DB) en er zijn commissies voor diverse activiteiten en zaken die zorg en aandacht behoeven. De trekkers van de vaste commissies ('commissaris' genoemd) vormen samen met het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur. Een overzicht van alle commissies is hieronder aangegeven.

Het Algemeen Bestuur vergadert 6 keer per jaar en het Dagelijks Bestuur ca. 10 keer. Het overleg van de diverse commissies is geheel afhankelijk van de lopende activiteiten. De leden van bestuur en commissies stellen zelf agendapunten voor ter bespreking.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

De vaste commissies en hun commissaris zijn:

Verder zijn er nog de commissies:

De vereniging heeft geen personeel in dienst (b.v. bootsman, barkeeper). Ieder lid wordt geacht zijn of haar bijdrage te leveren aan het onderhoud van vloot, gebouw, sociëteit of tuin. Het werk wordt gecoordineerd door de kluscoordinatoren. Inschrijven voor een klus kun je doen via vereniging/klusdienst

Kluscoordinatoren:

  • Bootonderhoud: Cees Korstanje
  • Tuinonderhoud: Cora Schokker
  • Bardienst: Patrick Overdijk
  • Gebouwonderhoud: Jan van der Sprong
  • Op het gebied van onderhoud in eigen beheer mag de inzet van onze "maandagochtendploeg" niet onbenoemd blijven. Dit is een groep actieve vrijwilligers (lid of donateur) die met veel enthousiasme en nog meer inzet zowel al het materieel (varend en rollend) als het gebouw met werkplaats, terras en tuin in topconditie houden. Dit alles wordt gecoordineerd door Cees Gillon.

    Overige contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde activiteit, zijn:

    Door het aanklikken van de naam kan een mailtje gestuurd worden naar elk van de genoemde personen. Via vereniging/leden_admin kan ook het telefoonnummer van deze mensen opgezocht worden.