Organisatie

Voor een juiste gang van zaken binnen de vereniging heeft elk lid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Bestuursleden worden geacht zaken te initiŰren, te co÷rdineren en eventueel te corrigeren. Elk bestuurslid kan een aanspreekpunt zijn voor ieder lid van de vereniging voor zowel bestaande als nieuwe activiteiten, de co÷rdinatie daarvan en natuurlijk voor zaken die mogelijk verbeterd kunnen worden.

Naast het Bestuur zijn er commissies voor diverse activiteiten en zaken die zorg en aandacht behoeven. De trekkers van de vaste commissies zijn de commissarissen; een overzicht is gegeven op de bestuurspagina. Elk lid van het Bestuur houdt nauw contact met een of meer commissarissen om zo te zorgen dat hun stem ook in het Bestuur gehoord wordt. Daarnaast kan een commissaris natuurlijk elk bestuurslid aanspreken waar dat opportuun is. Zo regel je financiŰle zaken natuurlijk direct met de penningmeester. Een commissaris kan ook een punt agenderen voor de maandelijkse bestuursvergadering en daarbij aanwezig zijn. Sowieso zijn commissarissen altijd welkom op de bestuursvergaderingen.

Naast bestuursleden en commissarissen zijn er nog heel veel andere leden die veel werk voor de vereniging verzetten. Hieronder een overzicht.


 • Maandagochtend klusploeg: Erica van Rooden
 • Woensdagavond bootonderhoud: Cees Korstanje
 • Ledenwerving: vacature
 • Midweekroeien: Arie de Jong
 • Groene Hart marathon: Hans Runhaar
 • Wedstrijdco÷rdinator jeugd en Studentenroeien: Gerrit Kleijwegt
 • Co÷rdinator juniorencompetitie: Annivera van Veen
 • Afroeicommissie: Hans Marks
 • Evenementencommissie: Annemieke Toersen
 • Vertrouwenscontactpersonen: Annelies Hooftman, Rick van Kaam
 • Veiligheid: Warner Belger
 • Administratie: Egied Mullenders
 • Public relations: Sandra Veldhuyzen en Petra Langeveld
 • Sleutelbeheer: Chris van Keeken