Veiligheid op het water

Inleiding en doel

Veiligheid is een containerbegrip. We kennen veiligheid op het water, op het terrein, in de sociëteit, tijdens toertochten, tijdens klussen, sociale veiligheid, medische veiligheid.

Binnen Roeivereniging Alphen zijn in de afgelopen jaren meerdere afspraken gemaakt over diverse veiligheidsaspecten.
Aan alle commissarissen wordt iedere twee jaar gevraagd om een Risico Inventarisatie en Evaluatie in te vullen welke bij de coördinator Veiligheid wordt ingeleverd. Daarna vindt er een gesprek plaats met “wat gaat er goed en wat is verbeterbaar”.
Dit is in het jaar 2020  (Coronajaar) niet gebeurd omdat er sociale afstand gehouden moest worden.

Het voert te ver om alle deelafspraken waar elke commissaris verantwoordelijk voor is, in dit document op te nemen. Dit onderstaand document wordt een groeidocument waarin bestaande afspraken zijn opgenomen om zo veilig mogelijk op het water te zijn. Deze afspraken zijn niet rechtstreeks bij het bestuur of een commissaris te beleggen.  Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Vandaar de titel veiligheidsregels op het water.  Er kunnen altijd nieuwe afspraken aan toegevoegd worden.

Veiligheidsregels op het water opgesteld met en door leden van  Roeivereniging Alphen

Een roeiboot vaart op de openbare (vaar)weg. Daar gelden de verkeersregels zoals opgenomen in het Binnenvaart Politie Reglement. De essentie daarvan is dat de schipper van een schip, waaronder een roeiboot, verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen in dat reglement, de bemanning van het schip de aanwijzingen van de schipper moet opvolgen en dat de schipper alle voorzorgsmaatregelen moet nemen die volgens goede zeemanschap zijn geboden.
Daarnaast hebben we als vereniging de volgende afspraken gemaakt:
 • Je mag alleen varen in boten waar je bevoegd voor bent.
 • Boten moeten vooraf gereserveerd/afgeschreven worden, zodat bekend is dat er mensen op het water zijn.
 • Je moet in het bezit zijn van een zwemdiploma.
 • Je hebt een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet uit te varen.
 • Je kent de vaarregels en brengt goed zeemanschap in de praktijk.
 • Houd stuurboordwal en kijk regelmatig om.
 • Neem de weerswaarschuwing op de website serieus. Zie ook Reglement van Orde, Artikel 10  "Roeien en vaarverbod"
 • Bij twijfel: ga het water niet op.
 • Draag goed zichtbare kleding.
 • Ga bij voorkeur niet alleen het water op.
 • Controleer je boot voordat je gaat varen onder andere op boegbal en hielstrings.Neem een telefoon mee in de boot en bel 112 indien nodig.
 • Doe een reddingvest aan als je je hierin veilig voelt. Zelf aanschaffen. Zie website KNRB “welk reddingvest voor roeiers”.
 • In de wintermaanden ben je snel onderkoeld. Neem dit serieus.
 • Doe mee aan gerichte oefeningen in omslaan in een skiff .
 • Roei niet op de Gouwe in verband met zwaar en groot scheepvaartverkeer.
 • Wanneer je op onbekend water gaat roeien, verken van tevoren het roeiwater op obstakels, sluizen e.d.
 • Veiligheidsincidenten op het water meld je via een formulier op onze website.


Alphen aan den Rijn
Januari 2021


Mail Provincie Zuid-Holland dd 14-jun-2021

Op 12 januari 2019 is het convenant ‘Veilig varen doe je samen!’ ondertekend door 10 Zuid-Hollandse roeiverenigingen, de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, Koninklijke BLN-Schuttevaer en de provincie Zuid-Holland.  Het doel van dit convenant is het verbeteren van de veiligheid van de roeiers op de provinciale vaarwegen en het creëren van meer bewustwording bij vaarweggebruikers met betrekking tot het gezamenlijk gebruik van de vaarwegen. In het convenant is onder andere afgesproken dat de provincie als vaarwegbeheerder actief communiceert met de partners van het convenant en waar mogelijk ook instructiemateriaal aan de roeiverenigingen verstrekt.

Naar aanleiding van diverse meldingen van zowel binnenvaartschippers als roeiverenigingen over (bijna) incidenten op de Delftse Schie is besloten om een instructievideo te maken voor roeiers die roeien op water waarop ook binnenvaartschepen aanwezig zijn. De video is tot stand gekomen in samenwerking met D.S.R.V. Laga, D.S.R. Proteus Eretes en de Rick van den Heuvel van motorvrachtschip Shalom.

Vanaf vandaag staat de video online en is deze te downloaden. Zie de onderstaande links.

 

Vimeo: https://vimeo.com/552454590

Youtube: https://youtu.be/o4_WIbLO9YI