Vertrouwenscontactpersonen bij Roeivereniging Alphen

Onze vereniging wil een sociaal veilige sportomgeving zijn voor alle leden. Onze vertrouwenscontactpersonen spelen daarbij een belangrijke rol.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Annelies Hooftman

Annelies Hooftman
M: 06 48134090
E:  annelieshf@live.nl


Rick van Kaam
M: 06  13 92 42 08
E: rick.vankaam@gmail.com


Beiden roeien al jaren bij onze vereniging. Annelies werkt als docent en studentendecaan op de Hogeschool Leiden. Ze heeft drie dochters. Rick werkt bij een Amerikaans bedrijf als sitemanager van de lokatie Alphen aan den Rijn. Hij heeft een dochter en een zoon.

Positie, taken en werkwijze

De vertrouwenscontactpersonen staan los van het bestuur. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als je iets wilt melden over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie.  

Hun taken zijn: 
  • je vertrouwelijk aanhoren en te woord staan;
  • je adviseren over mogelijk te nemen stappen;
  • je eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de roeibond of naar andere deskundigen;
  • de melding rapporteren aan het bestuur (indien gewenst anoniem);
  • het bestuur adviseren over eventuele preventieactiviteiten. 
De vertrouwenscontactpersonen gaan vertrouwelijk met de verkregen informatie om. Zij moeten het bestuur wel inlichten dat er ‘iets’ speelt.  

Routing bij een klacht over grensoverschrijdend gedrag.

1. Het eerste aanspreekpunt binnen de RVA zijn de vertrouwenscontactpersoon Annelies en Rick. Zij zorgen voor de eerste opvang, adviseren over vervolgstappen en rapporteren (anoniem) aan het bestuur. (Hun taak is procedureel adviserend.)
2. De VCP kunnen doorverwijzen naar de VCP bij de KNRB. Dat is Pieta van Dishoeck (vcp@knrb.nl) of 06 24 63 4822. Zij heeft ook een procedureel adviserende rol.
3. De klager, VCP en Pieta kunnen ook contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport (0900 20 25 590) van NOC-NSF, bijvoorbeeld als er haast mee gemoeid is.
4. NOC-NSF heeft een poule van vertrouwenspersonen (zij hebben een echt inhoudelijke rol) op wie een beroep gedaan kan worden (individueel voor zowel klager, beschuldigde als bestuur, dus drie personen). 
5. Als de klacht een misdrijf inhoudt (aanranding en erger), dan kan de klager ook gelijk de politie inschakelen.

Heb je vragen over dit onderwerp, stel ze gerust. Je kunt altijd contact opnemen met Annelies of met Rick.

Meer informatie vind je onder de volgende links: